Zasady dostępu do dokumentów organów Gminy Sulechów


Zasady dostępu do dokumentów organów Gminy Sulechów

Zgodnie w Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) udostępnianiu podlega informacja o "prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych" (art. 6 ust. 1 pkt 3 lit f)

Zgodnie ze Statutem Gminy Sulechów:


§ 122.


Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy Sulechów udostępniane są:

  • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
  • do wglądu w siedzibie organów gminy.


§ 123.

Informacje o terminach sesji Rady i posiedzeń Komisji dostępne są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 124.

uchylony


§ 125.


  1. Udostępnianie dokumentów, do wglądu w Urzędzie Miejskim odbywa się w godzinach pracy Urzędu, w miejscu pracy i w obecności pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu.
  2. Przeglądanie dokumenty nie mogą być wynoszone poza miejsce, w których następuje ich udostępnienie.
  3. Korzystający z dokumentów może w szczególności sporządzać z nich notatki i odpisy, fotografować i skanować własnym sprzętem.

§ 126.

uchylony

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  12‑07‑2005 08:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  12‑07‑2005 08:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2012 11:48:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie