Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów


Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów

Archiwa:
 1. Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego (Izabela Łysiak, tel. (68) 385 11 25)
 2. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (Halina Andrałojć, tel. (68) 385 11 21)
 3. Archiwum teczek dowodowych dowodów osobistych od roku 1955 (Irena Barłożewska, tel. (68) 385 11 17)
 4. Archiwum - książki meldunkowe (Beata Bieława, tel. (68) 385 11 16)

Ewidencje:
 1. Ewidencja osób zameldowanych na pobyt stały (Beata Bieława, tel. (0-68)-385-11-16)
 2. Ewidencja osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 m-cy (Beata Bieława, tel. (0-68)-385-11-16)
 3. Ewidencja osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 m-ce (Beata Bieława, tel. (68) 385 11 16)
 4. Ewidencja osób cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy (Beata Bieława, tel. (68) 385 11 16)
 5. Ewidencja poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru z klauzulą "zastrzeżone" (Barbara Szepelawa, tel. (68) 385 11 19)
 6. Ewidencja przedpoborowych z klauzulą "zastrzeżone" (Barbara Szepelawa, tel. (68) 385 11 19)
 7. Ewidencja dotacji z budżetu Gminy Sulechów przyznanych przedmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i spraw społecznych (Wojciech Sołtys, tel. (68) 385 11 44)
 8. Ewidencja wydanych zaświadczeń upoważniających do odbioru bonów paliwowych (Edward Szyjka, tel. (68) 385 11 36)
 9. Ewidencja wydanych zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych (Edward Szyjka, tel. (68) 385 11 36)
 10. Ewidencja umów dzierżawy na grunty pod garażami (Elżbieta Braciszewska, tel. (68) 385 11 36)
 11. Ewidencja umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy czasowo użytkowane rolniczo (Elżbieta Braciszewska, tel. (68) 385 11 36)
 12. Ewidencja pomników przyrody (Marian Bachorski tel. (68) 385 11 33)
 13. Ewidencja wydanych dowodów osobistych (Irena Barłożewska, tel. (68) 385 11 17)
 14. Ewidencja utraconych dowodów osobistych (Irena Barłożewska, tel. (68) 385 11 17)
 15. Ewidencja dowodów unieważnionych (Irena Barłożewska, tel. (68) 385 11 17)
 16. Wykaz uchwał o przystąpieniu do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (Jolanta Wyrwa, tel (68) 385 11 27)

Rejestry:
 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej (Marian Janusz, tel. (68) 385 11 23, 385 22 77)
 2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych (Marian Janusz, tel. (68) 385 11 23, 385 22 77)
 3. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Sulechów (Marian Janusz, tel. (68) 385 11 23, 385 22 77)
 4. Rejestr aktów prawa miejscowego (Marian Janusz, tel. (68) 385 11 23)
 5. Rejestr zarządzeń Burmistrza (Danuta Jurzak, tel. (68) 385 11 48)
 6. Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu (Danuta Jurzak, tel. (68) 385 11 48)
 7. Rejestr upoważnień Burmistrza Sulechowa (Danuta Jurzak, tel. (68) 385 11 48)
 8. Rejestr pełnomocnictw Burmistrza Sulechowa (Danuta Jurzak, tel. (68) 385 11 48)
 9. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów (Danuta Jurzak, tel. (68) 385 11 48)
 10. Rejestr porozumień (Danuta Jurzak, tel. (68) 385 11 48)
 11. Rejestr instytucji kultury (Wojciech Sołtys, tel. (68) 385 11 04)
 12. Rejestr wyborców (Beata Bieława, tel. (68) 385 11 16)
 13. Rejestr świadczeń z klauzulą "zastrzeżone" (Irena Barłożewska, tel. (68) 385 11 43)
 14. Rejestr przedpoborowych z klauzulą "zastrzeżone" (Barbara Szepelawa, tel. (68) 385 11 19)
 15. Rejestr wydanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów (Marian Bachorski, tel. (68) 385 11 33)
 16. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania (Jolanta Wyrwa, tel (68) 385 11 27)
 17. Rejestr publicznego dostępu wykazu danych dotyczących inwestycji prowadzony zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska (Marta Blicharska-Ciesielska, tel (68) 385 11 14)
Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  16‑03‑2007 08:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  16‑03‑2007 08:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2014 14:23:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie