Konsultacje


Uchwały regulujące sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi znajdują się w zakładce "Współpraca z Gminą".

Wyniki konsultacji programu współpracy na rok 2017

19‑10‑2016 10:39:38

W czwartek 6 października 2016 r. w sali 217 sulechowskiego ratusza o godzinie 10.30 odbyło się zebranie konsultacyjne związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób, w tym członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W wyniku konsultacji zwiększona została o 19 400 zł kwota zaplanowana w budżecie Gminy Sulechów na realizację zadań publicznych w roku 2017. Tym samym środki finansowe przeznaczone na ten cel, określone w §7 programu, mają wynieść 170 000 zł.

Uczestnicy zebrania konsultacyjnego nie wnieśli dodatkowych uwag do pozostałych zapisów uchwały i zaopiniowali pozytywnie projekt programu współpracy.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 19 października 2016 r.

Opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 19 października 2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program współpracy na rok 2017

21‑09‑2016 11:54:20

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zebrania, które odbędzie się 6 października 2016 r. o godzinie 10.30 w pokoju nr 217 Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy 6, II piętro.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Program współpracy na rok 2017.

Zastępca Burmistrza

/-/ Danuta Jurzak

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 21.09.2016

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl 21.09.2016

Zdjęto z tablicy ogłoszeń …………………………..

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu Sulechowska Karta Seniora

21‑10‑2015 13:02:18

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie opinii pisemnej, które należy nadsyłać do 4 listopada 2015 r. na adres elektroniczny: os@sulechow.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski Sulechów,
Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, z dopiskiem: Konsultacje Sulechowskiej Karty Seniora.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia i realizacji programu Sulechowska Karta Seniora.

 

Zastępca Burmistrza

/-/ Danuta Jurzak

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21.10.2015

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl dnia 21.10.2015

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów na lata 2016-2020

21‑10‑2015 12:59:37
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie opinii pisemnej, które należy nadsyłać do 4 listopada 2015 r. na adres elektroniczny: os@sulechow.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski Sulechów,

Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, z dopiskiem: Konsultacje programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów na lata 2016-2020.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów na lata 2016-2020.

 

Zastępca Burmistrza

/-/ Danuta Jurzak

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21.10.2015

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl dnia 21.10.2015

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w sprawie nadania statutu OSiR-owi

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Konsultacje w sprawie nadania Statutu

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie

 

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje związane z projektem uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie opinii pisemnej.

Uwagi, wnioski i spostrzeżenia należy nadsyłać do 5 października 2015 r. na adres elektroniczny: os@sulechow.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski Sulechów, ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, z dopiskiem: Konsultacje statutu OSiR-u.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w sprawie nadania statutu OSiR-owi.

Burmistrz Sulechowa

/-/Ignacy Odważny

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.09.2015

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl dnia 16.09.2015

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2016

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje związane z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch formach: opinii pisemnej oraz zebrania konsultacyjnego.

Opinie pisemne należy nadsyłać do 5 października 2015 r. na adres elektroniczny: os@sulechow.pl lub pocztą tradycyjną: Urząd Miejski Sulechów, ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, z dopiskiem: Konsultacje programu współpracy na rok 2016.

Zebranie konsultacyjne odbędzie się 2 października 2015 r. o godzinie 9.30 w sali 104 sulechowskiego ratusza (adres jw.).

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu (II piętro, pokój 203) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2016.

Burmistrz Sulechowa

/-/ Ignacy Odważny

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.09.2015

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl dnia 16.09.2015

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Protokół z przebiegu konsultacji
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Projekt uchwały dostępny jest poniżej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marzena Arendt-Wilczyńska
email: M.Wilczynska@sulechow.pl tel.:68 385 11 58 fax: 68 385 46 86
, w dniu:  16‑09‑2014 14:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2017 11:45:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive