Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy (PR)


Wydziałem kieruje Edward Fedko
tel. 68 385 11 05

Do zadań Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy(PR) należy w szczególności:

1) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów (np.: umowy, harmonogramy, sprawozdania),

2) prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków UE,

3) współdziałanie z miastami partnerskimi w zakresie realizacji wspólnych projektów UE,

4) monitoring wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez gminę przy udziale środków pochodzących z UE,

5) prowadzenie  bazy informacyjnej, powszechnie dostępnej, o funduszach Unii Europejskiej,

6) informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,

7) informowanie mieszkańców gminy, w tym przedsiębiorców i rolników, o możliwościach skorzystania ze środków unijnych,

8) planowanie i wdrażanie do realizacji przedsięwzięć związanych z promocją Gminy Sulechów oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich organizacji,

9) inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie publikacji oraz wydawnictw promocyjnych,

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Gminy Sulechów,

11) koordynowanie działań dotyczących przygotowywania materiałów promocyjnych,

12) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

13) koordynowanie przygotowania materiałów do informatorów przygotowywanych

i opracowywanych przez wydawnictwa zewnętrzne,

14) prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z przystępowaniem i uczestnictwem Gminy Sulechów w stowarzyszeniach, związkach gmin.

15) realizacja oraz weryfikacja realizacji Programów Rozwoju Wsi,

16) koordynowanie prac nad opracowaniem i realizacją Programu Lokalnego Rozwoju Gminy Sulechów,

17) planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie dotyczącym zadań wydziału,

18) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

19) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2016 12:03:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive