Projekty na XX sesje


Plik doc Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/127/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 13 stycznia 2004 r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Uchwala Budżetowa ma rok 2004 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetowego
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/127/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 13 stycznia 2004 r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Uchwala Budżetowa ma rok 2004 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetowego
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie - Autopoprawki do Proektu Uchwały
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/127/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 13 stycznia 2004
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Uchwala Budżetowa ma rok 2004 Gminy Sulechów w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetowego
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie - Załącznik do Uchwały
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych dla Gminy Sulechów na lata 2004 – 2007
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik xls Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych dla Gminy Sulechów na lata 2004 – 2007
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie - Załącznik do Uchwały
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Projekt Uchway w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sulechów
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Sulechów innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Projekt Uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/149/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Projekt Uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej za najem lokali
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów oraz zmiany uchwały Nr XXX/275/2001 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulechów
na XX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Sulechowie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  31‑08‑2005 12:44:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
31‑08‑2005 12:44:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive