Organizacja, ustrój

Artykuł 169 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Artykuł 169 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mówi, że "ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają w granicach ustaw, ich organy stanowiące". Artykuł 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) brzmi "o ustroju gminy stanowi jej statut". Rada Miejska w Sulechowie uchwałą Nr V/39/2003 z dnia 11 lutego 2003 roku uchwaliła Statut Gminy Sulechów (tj. Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 roku, poz. 1734 późn. zm.). Określiła w nim, że Gmina Sulechów jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Ponadto określiła obszar gminy, siedzibę organów, herb i flagę. Wskazała również, że gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania swoich zadań. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych zostały ustalone w rozdziale 3 Statutu.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  12‑07‑2005 08:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  12‑07‑2005 08:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2014 11:28:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie