Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna (AW)


Małgorzata Derbis, Maciej Wielogor

tel 68 385 11 46

 

Do zadań audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej (AW) należy w szczególności:

1) ustalanie i opracowywanie, w uzgodnieniu z burmistrzem, zasad funkcjonowania i procedur audytu wewnętrznego w urzędzie, zgodnych z przepisami prawa i standardami audytu oraz ich aktualizacja,

2) opracowywanie w porozumieniu z burmistrzem na podstawie analizy ryzyka planu audytu w urzędzie,

 1.  sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania audytu za rok poprzedni,
 2.  przeprowadzanie, z upoważnienia burmistrza, audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych gminy,
 3.  dokonywanie oceny ryzyka i zatwierdzanie analizy obszarów ryzyka przeprowadzanej przez pracowników dla potrzeb realizacji zadań audytowych,
 4.  wykonywanie czynności doradczych oraz składanie wniosków mających na celu usprawnianie funkcjonowania urzędu,
 5.  wykonywanie czynności sprawdzających i monitorowanie wdrożenia rekomendacji z audytu,
  1.  prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego,
  2.  przeprowadzanie na polecenie burmistrza innych zadań poza planem audytów,
 6.  współdziałanie z audytorami zewnętrznymi w przypadku zlecenia przeprowadzenia audytów zewnętrznych,
  1.  współdziałanie z koordynatorem kontroli zarządczej,
 7.  realizacja innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych należących do kompetencji audytora,
 8. przygotowywanie rocznego planu kontroli
 9. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 10. ) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych zleconych przez burmistrza,
  1. współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej,
  2. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań audytora wewnętrznego.
Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 13:10:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie