Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna (AW)


 

Do zadań audytu wewnętrznego i kontroli wewnetrznej (AW) należy w szczególności:

1) ustalanie i opracowywanie, w uzgodnieniu z burmistrzem, zasad funkcjonowania i procedur audytu wewnętrznego w urzędzie, zgodnych z przepisami prawa i standardami audytu oraz ich aktualizacja,

2) opracowywanie w porozumieniu z burmistrzem na podstawie analizy ryzyka planu audytu w urzędzie,

3) sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania audytu za rok poprzedni,

4) przeprowadzanie, z upoważnienia burmistrza, audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych gminy,

5) dokonywanie oceny ryzyka i zatwierdzanie analizy obszarów ryzyka przeprowadzanej przez pracowników dla potrzeb realizacji zadań audytowych,

6) wykonywanie czynności doradczych oraz składanie wniosków mających na celu usprawnianie funkcjonowania urzędu,

7) wykonywanie czynności sprawdzających i monitorowanie wdrożenia rekomendacji z audytu,

8) prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego,

9) przeprowadzanie na polecenie burmistrza innych zadań poza planem audytów,

10) współdziałanie z audytorami zewnętrznymi w przypadku zlecenia przeprowadzenia audytów zewnętrznych,

11) współdziałanie z koordynatorem kontroli zarządczej,

12) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych należących do kompetencji audytora,

13) przygotowywanie rocznego planu kontroli

14) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,

15) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych zleconych przez burmistrza,

16) współdziałanie z przedstawicielami organów kontroli zewnętrznej,

17) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań audytora wewnętrznego.”

 

 

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  11‑06‑2007 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2017 10:56:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie