Wydział Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy (PR)


Wydziałem kieruje Edward Fedko
tel. 68 385 11 05

Do zadań Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy (PR) należy

w szczególności:

 1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów (np.: umowy, harmonogramy, sprawozdania),
 2. prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków UE,
 3. współdziałanie z miastami partnerskimi w zakresie realizacji wspólnych projektów UE,
 4. monitoring wszystkich przedsięwzięć finansowanych przez gminę przy udziale środków pochodzących z UE,
 5.  
 6. informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,
 7. informowanie mieszkańców gminy, w tym przedsiębiorców i rolników, o możliwościach skorzystania ze środków unijnych i innych zewnętrznych środków wsparcia
 8. prowadzenie punktu obsługi przedsiębiorców poprzez:
 • zadań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości,
 • tworzenie programu wspierania przedsiębiorczości,
 • tworzenie ofert dla przedsiębiorców początkujących i już działających na terenie gminy,
 • podejmowanie działań dla pozyskania nowych inwestorów,
 • realizację organizowanie cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami,
 • tworzenie propozycji gminnych aktów prawnych korzystnych dla przedsiębiorców,
 • podejmowanie skutecznych działań promocji zapisów dotyczących przedsiębiorców
  w strategiach, programach, planach i innych dokumentach gminnych,
  1. planowanie i wdrażanie do realizacji przedsięwzięć związanych z promocją Gminy Sulechów oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich organizacji,
  2. inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie publikacji oraz wydawnictw promocyjnych,
  3. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Gminy Sulechów,
  4. koordynowanie działań dotyczących przygotowywania materiałów promocyjnych,
  5. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
  6. koordynowanie przygotowania materiałów do informatorów przygotowywanych
   i opracowywanych przez wydawnictwa zewnętrzne,
  7. prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z przystępowaniem i uczestnictwem Gminy Sulechów w stowarzyszeniach, związkach gmin,
  8. realizacja oraz weryfikacja realizacji Programów Rozwoju Wsi,
  9. prowadzenie dokumentacji oraz spraw dotyczących współpracy ze społecznościami lokalnymi
   i regionalnymi innych państw,
  10. współdziałanie z dyrektorami instytucji kultury, których organizatorem jest gmina, w zakresie współpracy zagranicznej gminy,
  11. prezentowanie na stronie internetowej gminy i innych portalach internetowych ofert inwestycyjnych gminy,
  12. koordynowanie i nadzór nad aktualnością informacji umieszczanych na stronie internetowej gminy przez pracowników urzędu,
  13. kompleksowa obsługa Infokiosku w zakresie informacji wydziału, umieszczanie informacji urzędu
   w infokiosku oraz wykonywanie czynności koordynatora i sprawowanie nadzoru nad aktualnością informacji umieszczanych w infokiosku,

22) sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek gminy,

23) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału,

24) realizacja zadań obronnych wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  11‑06‑2007 12:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  11‑06‑2007 12:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2019 13:00:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie