Ogłoszenia o wynikach


Ogłoszenie o wyniku naboru dwóch kandydatów z dn. 23.12.2008 na stanowisko na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie

02‑03‑2009 11:03:38

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 3d ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) w związku z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru dwóch kandydatów na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiejw Sulechowie, zostali wybrani Panowie

- Piotr Bieława - zam. Sulechów,

- Krzysztof Kasperski - zam. Sulechów.

Uzasadnienie:

Panowie Piotr Bieława i Krzysztof Kasperski spełniają wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej.

Burmistrz Sulechowa

/-/ Ignacy OdważnyLiczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie (drugie) o spełnianiu wymogów formalnych w naborze dwóch kandydatów z dn. 23.12.2008 na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie

22‑01‑2009 13:37:57


Sulechów dn. 22 stycznia 2009 r.

Burmistrz Sulechowa informuje,

że Komisja Kwalifikacyjna powołana w celu przeprowadzenia naboru dwóch kandydatów na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie, po ponownym przeanalizowaniu złożonych aplikacji, postanowiła uznać kandydaturę Pana Remigiusza Janiaka zam. Zawada za spełniającą wymogi niezbędne do udziału w dalszym etapie procedury naboru.
W związku z powyższym na podstawie art. 3b ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) w związku z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), upowszechnia się listę kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 1. Piotr Bieława - Sulechów
 2. Tomasz Drążkiewicz - Sulechów
 3. Agnieszka Drążkiewicz - Sulechów
 4. Krzysztof Kasperski - Sulechów
 5. Marek Kokociński - Sulechów
 6. Emilia Krzywa - Sulechów
 7. Renata Kurczaba - Pomorsko
 8. Mirosław Mikus - Sulechów
 9. Barbara Rychła - Sulechów
 10. Barbara Semkło - Pszczew
 11. Krystyna Śliwińska - Sulechów
 12. Katarzyna Wieczorek - Sulechów
 13. Edyta Zapadka - Nietkowice
 14. Remigiusz Janiak - Zawada
Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o spełnianiu wymogów formalnych w naborze dwóch kandydatów z dn. 23.12.2008 na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie

21‑01‑2009 12:18:27


Sulechów dn. 20 stycznia 2009 r.

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 3b ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593) w związku z art. 57 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, że w wyniku formalnego zbadania ofert złożonych przez kandydatów na dwa stanowiska Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie, upowszechnia się listę kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 1. Piotr Bieława - Sulechów
 2. Tomasz Drążkiewicz - Sulechów
 3. Agnieszka Drążkiewicz - Sulechów
 4. Krzysztof Kasperski - Sulechów
 5. Marek Kokociński - Sulechów
 6. Emilia Krzywa - Sulechów
 7. Renata Kurczaba - Pomorsko
 8. Mirosław Mikus - Sulechów
 9. Barbara Rychła - Sulechów
 10. Barbara Semkło - Pszczew
 11. Krystyna Śliwińska - Sulechów
 12. Katarzyna Wieczorek - Sulechów
 13. Edyta Zapadka - Nietkowice
Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 1.12.2008 na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim Sulechów

07‑01‑2009 10:11:30


Sulechów, dn. 05 stycznia 2009 r.

Burmistrz Sulechowa

informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim Sulechów Pan Marcin Badura zamieszkały w Poznaniu.

Uzasadnienie:

Pan Marcin Badura spełnia wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 28.11.2008 na stanowisko Podinspektora ds. obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim Sulechów

07‑01‑2009 10:07:08


Sulechów, dn. 05 stycznia 2009 r.

Burmistrz Sulechowa

informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Podinspektora ds. obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim Sulechów, została wybrana Pani Monika Michalak zamieszkała w Sulechowie.

Uzasadnienie:

Pani Monika Michalak spełnia wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Biura Obsługi Klienta.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 28.11.2008 na stanowisko Podinspektora do spraw administracyjno-biurowych w Urzędzie Miejskim Sulechów

07‑01‑2009 09:52:04


Sulechów, dn. 05 stycznia 2009 r.

Burmistrz Sulechowa

informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Podinspektora ds. administracyjno biurowych w Urzędzie Miejskim Sulechów, została wybrana Pani Anna Maria Lechki zamieszkała w Sulechowie.

Uzasadnienie:

Pani Anna Maria Lechki spełnia wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 7 listopada 2008 r. na stanowisko Strażnika miejskiego Straży Miejskiej w Sulechowie

07‑01‑2009 09:36:18


Sulechów, dn. 05 stycznia 2009 r.

Burmistrz Sulechowa

informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Sulechowie, została wybrana Pani Katarzyna Suchińska zamieszkała w Karszynie.

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Suchińska spełnia wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o spełnianiu wymogów formalnych w naborze kandydatów z dn. 1.12.2008 na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim Sulechów

18‑12‑2008 15:09:51


Sulechów dn. 17 grudnia 2008 r.

Burmistrz Sulechowa

informuje, że w wyniku formalnego zbadania ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego Sulechów, upowszechnia się listę kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 1. Marcin Badura, Poznań
 2. Grażyna Rzeźniczak, Wilkanowo
 3. Jadwiga Jankowska, Sulechów
Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o spełnianiu wymogów formalnych w naborze kandydatów z dn. 28.11.2008 na stanowisko Podinspektora ds. obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim Sulechów

18‑12‑2008 15:03:53


Sulechów dn. 17 grudnia 2008 r.

Burmistrz Sulechowa

informuje, że w wyniku formalnego zbadania ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim Sulechów, upowszechnia się listę kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
Lp. Imię i nazwisko, Miejsce zamieszkania
 1. Dariusz Bajda, Sulechów
 2. Katarzyna Barłóg, Sulechów
 3. Anna Bartoszewicz, Obłotne
 4. Joanna Bryła, Obłotne
 5. Paulina Bubernak, Babimost
 6. Joanna Dudzińska, Obłotne
 7. Adrian Gmur, Sulechów
 8. Diana Horwat, Sulechów
 9. Anna Jakubowska, Sulechów
 10. Karolina Jarzyńska, Łężyca
 11. Agnieszka Jeżewska, Kruszyna
 12. Marek Kokociński, Sulechów
 13. Emilia Krzywa, Sulechów
 14. Monika Michalak, Sulechów
 15. Dorota Michalewska, Sulechów
 16. Julia Piątek, Sulechów
 17. Aneta Szadkowska, Sulechów
 18. Małgorzata Tews, Sulechów
 19. Żaneta Tomaszczyk, Sulechów
 20. Roksana Wiśniewska, Sulechów
 21. Marta Wrzosek, Sulechów

Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o spełnianiu wymogów formalnych w naborze kandydatów z dn. 28.11.2008 na stanowisko Podinspektora do spraw administracyjno-biurowych w Urzędzie Miejskim Sulechów

18‑12‑2008 14:57:15


Sulechów dn. 17 grudnia 2008 r.

Burmistrz Sulechowa

informuje, że w wyniku formalnego zbadania ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. administracyjno-biurowych w Urzędzie Miejskim Sulechów, upowszechnia się listę kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i nazwisko, Miejsce zamieszkania

 1. Dariusz Bajda, Sulechów
 2. Katarzyna Barłóg, Sulechów
 3. Anna Bartoszewicz, Obłotne
 4. Anna Borcz, Krężoły
 5. Elżbieta Braciszewska, Krężoły
 6. Paulina Bubernak, Babimost
 7. Angelika Gajak, Kije
 8. Małgorzata Gołębiowska, Babimost
 9. Adrian Gmur, Sulechów
 10. Anna Jakubowska, Sulechów
 11. Karolina Jarzyńska, Łężyca
 12. Agnieszka Jeżewska, Kruszyna
 13. Joanna Jeżewska, Kruszyna
 14. Małgorzata Jurczak, Sulechów
 15. Monika Kokocińska, Swarzynice
 16. Emilia Krzywa, Sulechów
 17. Anna Maria Lechki, Sulechów
 18. Dorota Michalewska, Sulechów
 19. Julia Piątek, Sulechów
 20. Iwona Poźniak, Sulechów
 21. Aneta Szadkowska, Sulechów
 22. Ewelina Szyszka, Błedowo
 23. Krystyna Śliwińska, Sulechów
 24. Małgorzata Tews, Sulechów
 25. Żaneta Tomaszczyk, Sulechów
 26. Bernadeta Walaszek, Nowa Sól
 27. Kamila Wierzbińska-Pietruszka, Karszyn
 28. Katarzyna Wieczorek, Sulechów
 29. Roksana Wiśniewska, Sulechów
 30. Łukasz Wolski, Sulechów
 31. Marta Wrzosek, Sulechów

Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 43 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Bogdan Akonom , w dniu:  03‑02‑2006 12:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  03‑02‑2006 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2008 14:52:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie