Wyniki konkursów (2010-2012)


Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w roku 2012

06‑04‑2012 12:04:12


Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2012

Konkurs ogłoszony został 23 lutego 2012 r. a ogłoszenie ukazało się w na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sulechów, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl. oraz na stronie: www.sulechow.pl. Dokumenty należało składać do 15 marca 2012 r. Komisja konkursowa opiniowała oferty podczas posiedzenia w dniu 30 marca 2012 r. Wnioski przedłożyła Burmistrzowi Sulechowa, który zaakceptował przedstawione propozycje.

Na ogłoszone zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom:
 1. wspieranie realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Gminy Sulechów realizowanego przez organizacje i związki wyznaniowe wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię św. Stanisława Kostki w Sulechowie pod takim samym tytułem. Oferta oceniona została przez komisję i Burmistrza Sulechowa pozytywnie i organizacji przyznano dotację w wysokości 8 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania.
 2. wspieranie organizacji warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów wpłynęły trzy oferty złożone przez
  Związek Harcerstwa Polskiego-Komendę Hufca Babimojsko-Sulechowskiego w Sulechowie ul. Jana Pawła II 52,
  Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze ul. Jedności 22 B
  oraz przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich ul. Wiejska 26.
  Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich nie spełniła wymogów formalnych.
  Oferty złożone przez Związek Harcerstwa Polskiego-Komendę Hufca Babimojsko-Sulechowskiego w Sulechowie, oraz przez Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze ocenione zostały przez komisję i Burmistrza Sulechowa pozytywnie i organizacjom przyznano dotację w wysokości 21 000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego-Komendę Hufca Babimojsko-Sulechowskiego w Sulechowie w formie wsparcia wykonania zadania oraz dotację w wysokości 16 000 zł dla Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
 3. wspieranie realizacji warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z konkursem z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z Gminy Sulechów wpłynęła jedna oferta Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Babimojsko-Sulechowskiego ZHP pod tym samym tytułem. Oferta oceniona została przez komisję i Burmistrza Sulechowa pozytywnie i organizacji przyznano dotację w wysokości 10 500 zł w formie wsparcia wykonania zadania.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Roman Rakowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Sołtys , w dniu:  05‑06‑2007 12:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  05‑06‑2007 12:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2012 10:39:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie