Informacje, komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dopisanie do spisu wyborców

20‑02‑2020 10:44:13

Wyborca, który chce dopisać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy Sulechów, składa w tej sprawie pisemny wniosek najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Osoba taka będzie ujęta w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów).

Wyborca ten będzie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miejskiego Sulechów, zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania, wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania  dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

Dokumenty:
Plik doc wniosek o dopisanie do spisu wyborcow.doc
29‑06‑2020 08:38:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o dopisanie do spisu wyborcow.pdf
29‑06‑2020 08:38:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
667KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

20‑02‑2020 12:12:23

Termin składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania:

- do dnia 26 czerwca 2020 r.,

- do dnia 10 lipca 2020 r. - w przypadku ponownego głosowania.

Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju i za granicą oraz na polskim statku morskim.

Osoba, która otrzyma zaświadczenie jest skreślana ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek wyborcy. Można również upoważnić inną osobę do odbioru zaświadczenia (wówczas wyobrca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie - może to być jeden dokument, w którym wskazuje swoje imię, imiona, nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia).

Wyborca otrzyma 2 zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Dokumenty:
Plik pdf wydanie zaswiadczenia o prawie do glosowania-informacja.pdf
04‑06‑2020 13:17:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
385KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wydanie zaswiadczenia o prawie glosowania-wniosek.doc
29‑06‑2020 08:36:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wydanie zaswiadczenia o prawie glosowania-wniosek.pdf
29‑06‑2020 08:35:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
288KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Głosowanie korespondencyjne

05‑06‑2020 09:16:27

Komisarze Wyborczy w Zielonej Górze I i II informują, że zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

W razie wysłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy bądź oświadczenie o osobistym odebraniu pakietu z urzędu gminy, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać na załączonym do Komunikatu druku zgłoszenia.

Dokumenty:
Plik pdf KOMUNIKAT- głos-korespondencyjne.pdf
05‑06‑2020 13:26:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
05‑06‑2020 10:54:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
579KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  20‑02‑2020 10:39:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Małaszewska
email: k.malaszewska@sulechow.pl tel.:68 385 11 16 fax: 68 385 46 86
, w dniu:  20‑02‑2020 10:39:53
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2020 13:33:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie