Ulgi podatkowe dla przedsięborców w związku z epidemią COVID-19


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o udzielenie ulgi - sformułowany we własnym zakresie lub złożony na przykładowym wzorze (do pobrania druk nr 1),
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
 • dokumenty wymagane na podstawie przepisów:

  (Dz. U. 2020 poz. 374) USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

  Art. 15zzzh. (zmieniony ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 - DZ.U z 2020 r. poz. 1747) Wsparcie będące pomocą publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce

 1. Wsparcie:1) o którym mowa w art.15ka, art.15kb, art. 15m, art. 15m1, art. 15p, art. 15q, art.15za ust.2, art. 15zs1, art. 15zzb–15zze, art.15zze2, art. 31zo oraz art. 31zy 10, 2)udzielone na podstawie art.67a §1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –Ordynacja podatkowa, w związku z COVID-19 – w przypadku podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019r., lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu                                                                                                                                                                                                          –zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z20.03.2020, str.1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

 2. Wsparcie i ulgi, o których mowa wart. 15ja, art. 15jb, art. 15jd oraz art. 15zzze –15zzzg, w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

 3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych  z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (do pobrania druk nr 2)
 • oraz inne dokumenty, które Strona lub organ podatkowy uzna za niezbędne i istotne w sprawie.

 

 

 

Pliki do pobrania

18‑05‑2020 12:25:27
Dokumenty:
Plik pdf PRZYKŁADOWY WNIOSEK O ULGĘ - PRZEDSIĘBIORCA - COVID-19 od 09.2020.pdf
30‑10‑2020 10:37:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
645KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.pdf
29‑10‑2020 13:16:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  18‑05‑2020 12:12:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  18‑05‑2020 12:12:41
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2020 10:41:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie