Informacja o uprawnieniach obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju


Informacja o uprawnieniach obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

25‑04‑2024 13:29:45
  • Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:

 

− zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy,

− ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,

− nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze gminy ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

 

  • Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

 

1. Głosowanie na podstawie wniosku o zmianę miejsca głosowania (w tym wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w Polsce w dniu głosowania) – składa się w terminie od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.

 

Wyborcy, którzy dopiszą się na swój wniosek w wybranym obwodzie głosowania, zostaną skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

 

2. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w terminie od 26 kwietnia 2024 r. do 6 czerwca 2024 r.

 

Wyborcy, którzy pobiorą zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą dopisani w dniu głosowania przez wybraną przez siebie obwodową komisję obwodową.

 

3. Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich

 

Wyborcy, którzy w dniu wyborów będą przebywać w szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach śledczych zostaną ujęci w spisach wyborców w tych jednostkach i będą mogli w nich głosować, zostaną jednocześnie z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Dokumenty:
Plik pdf wniosek-o-zmiane-miejsca-glosowania edytowalny.pdf
25‑04‑2024 13:31:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
25‑04‑2024 13:47:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców
25‑04‑2024 13:32:51

Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców następuje:

  • z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały,
  • na wniosek – w przypadku osób:
    • stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
    • stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały,
    • nigdzie niezamieszkujących, stale przebywających na obszarze gminy.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach.

Należy jednak mieć na uwadze, że burmistrz ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku, a przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca stale zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Małaszewska , w dniu:  25‑04‑2024 13:29:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  25‑04‑2024 13:29:38
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2024 13:48:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie