Aglomeracja Zielonogórksa


Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 października 2011 r. (Uchwała nr 0007.128.2011) Gmina Sulechów przystąpiła do Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska",

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem gmin mającym na celu:

1) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia działającego w ramach podregionu Zielonogórskiego;

2) inicjowanie, propagowanie, przygotowywanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu obszaru, na terenie którego działają członkowie stowarzyszenia m. in. poprzez:

a) promocję terenów inwestycyjnych terenów inwestycyjnych, stref gospodarczych i parków technologicznych,

b) pozyskiwanie nowych inwestorów,

c) przyjmowanie priorytetów w zakresie infrastruktury komunikacyjnej (m. in. drogowej, kolejowej, lotniczej, wodnej),

d) wspieranie przedsięwzięć turystycznych o charakterze ponadgminnym (ścieżki rowerowe, szlaki wodne itp.);

3) wykonywanie innych zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach.

Informacja wytworzona przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  17‑08‑2012 11:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2012 11:30:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive