Konsultacje projektów statutów sołectw


Zakładka

Konsultacje projektów statutów sołectw Gminy Sulechów

Szanowni mieszkańcy sołectw Gminy Sulechów

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2016 r. podjęta została uchwaław spirawie konsultacji
projektów uchwał w sprawie statutów sołectw Gminy Sulechów. Uchwała Nr 0007.290.2016 w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie statutów sołectw Gminy Sulechów – załącznik nr 1

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 24 listopada do 10 grudnia 2016 r.
na obszarze wszystkich 20 sołectw Gminy Sulechów.

Celem konsultacji jest umożliwienie wniesienia przez mieszkańców poszczególnych sołectw opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa na którego obszarze dany mieszkaniec zamieszkuje.

Projekt statutu danego sołectwa Gminy Sulechów do pobrania z niniejszej zakładkizałącznik nr 2 ponadto w Urzędzie Miejskim Sulechów Plac Ratuszowy 6, Biuro Rady Miejskiej – II piętro urzędu pok. Nr 207 ( w godzinach pracy urzędu) oraz  u sołtysa danego sołectwa.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Sulechówzałącznik nr 3

Zarządzenie Nr 0050.232.2016 Burmistrza Sulechowa z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji projektów uchwałw sprawie statutów
sołectw Gminy Sulechów i ustalenia zasad wydawania i przyjmowania kart konsultacyjnych – załącznik nr 4

 Konsultacje prowadzone będą w formie wnoszenia opinii i uwag dotyczących treści projekt statutu. Opinie i uwagi należy wnosić na karcie konsultacyjnej.

Karty konsultacyjne pobrać można z niniejszej zakładkizałącznik nr 5
w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów w Biurze Obsługi Interesanta parter urzędu pok.
 Nr 001 w Biurze Rady Miejskiej – II piętro urzędu pok. Nr 207 (w godzinach pracy urzędu), oraz u sołtysa danego sołectwa.

Karty konsultacyjne  przyjmowane będą w okresie konsultacj itj. od dnia 24 listopada do dnia

10 grudnia 2016 r.

- przez sołtysa danego sołectwa

- w Urzędzie Miejskim Sulechów w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy   urzędu.

Informacja wytworzona przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  23‑11‑2016 14:22:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  23‑11‑2016 14:22:08
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2016 08:14:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive