Rok 2021


Informacja o miejscu i terminie posiedzenia doraźnej komisji do spraw gospodarki odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów w dniu 17 grudnia 2021 r.

09‑12‑2021 13:00:30

Posiedzenie odbędzie się w sposób zdalny (on-line) za pomocą aplikacji zoom.

dane dostępowe:

https://us02web.zoom.us/j/84114683798?pwd=STNURnFpeUMwR09MbnI4KzhwTzR1QT09

Identyfikator spotkania: 841 1468 3798

Kod dostępu: 980801

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 16 grudnia 2021 r.

07‑12‑2021 12:50:22

Posiedzenie odbędzie się w sposób zdalny (on-line) za pomocą aplikacji zoom.

Dane dostępowe do posiedzenia:

https://us02web.zoom.us/j/84288705377?pwd=cTBpR2tIUWp6S1BiSDNyTkUxMzNYQT09

Identyfikator spotkania: 842 8870 5377

Kod dostępu: 481170

wersja tekstowa posiedzenia:

https://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/6018431e-08e4-4

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 14 grudnia 2021 r.

07‑12‑2021 12:46:26

Posiedzenie odbędzie się w sposób zdalny (on-line) za pomocą aplikacji zoom.

Dane dostępowe do posiedzenia:

https://us02web.zoom.us/j/84288705377?pwd=cTBpR2tIUWp6S1BiSDNyTkUxMzNYQT09

Identyfikator spotkania: 842 8870 5377

Kod dostępu: 481170

wersja tekstowa posiedzenia:

https://sulechow.esesja.pl/posiedzenie/a0ac20b8-621e-4

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miejscu i terminie posiedzenia doraźnej komisji do spraw gospodarki odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów w dniu 30 listopada 2021 r.

17‑11‑2021 07:27:19

Posiedzenie odbędzie się w sposób zdalny za pomocą aplikacji zoom:


https://us02web.zoom.us/j/87229229686?pwd=Mkd2UDZBcW5nYTc3Q29ramZiQ0dFUT09

Meeting ID: 872 2922 9686 Passcode: 120194

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 9 listopada 2021 r.

08‑11‑2021 08:40:16

Posiedzenie odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 r. o godzinie 12:00.

Link do posiedzenia:

https://us02web.zoom.us/j/88942337778?pwd=KzBmYW5UZzdDY2VHb2ZhbGpSVU9WUT09

Dane dostępowe:

Meeting ID: 889 4233 7778 Passcode: 561752

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyjazdowym posiedzeniu doraźnej komisji do spraw gospodarki odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów

25‑10‑2021 14:04:11

Uprzejmie zawiadamiam, iż posiedzenie wyjazdowe doraźnej komisji do spraw gospodarki
odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów Rady Miejskiej
w Sulechowie odbędzie się dnia 27 października 2021 r. Wyjazd zaplanowano na godz. 9:00 sprzed Urzędu Miejskiego Sulechów (Plac Ratuszowy 6)

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wizyta w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp z o.o. w Koninie

 

Przewodniczący doraźnej komisji
do spraw gospodarki
odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów Rady Miejskiej w Sulechowie

/-/ Piotr Miszkiewicz
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

13‑10‑2021 11:20:25

Uprzejmie zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędzie się dnia 14 października 2021 r. o godz. 11:00 w sposób on-line po przez aplikację ZOOM*.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Rozpatrzenie pisma mieszkańców miejscowości Kruszyna dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (omówienie stanowiska merytorycznego, opinii prawnej oraz projektu uchwały).

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Elżbieta Musiałek

link do posiedzenia:

 

https://us02web.zoom.us/j/81215537654?pwd=VWdjQllOLzVrR3ZpOHdTVGtYUXZtdz09

 

Meeting ID: 812 1553 7654 Passcode: 885330

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6,
tel. 68 385-11-00.

* USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 14 października 2021 r.

11‑10‑2021 10:23:28

Działając na podstawie §73a ust. 1 uchwały Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11
lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 900
z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie: a) Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska, b)
Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury. Posiedzenie odbędzie się dnia 14 października 2021 r. o godzinie 8:00
on-line za pomocą aplikacji zoom*. Posiedzeniu przewodniczył będzie Przewodniczący Komisji
Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska Przemysław Pokład
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wniosek Starosty Powiatu Zielonogórskiego o ujęcie zadania w budżecie gminy na rok 2022.
5. Opinia w sprawie ujednolicenie zasad wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych podległych
gminie Sulechów.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał przedkładanych pod obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w
Sulechowie:
6.1. (druk nr 458) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 rok,
6.2. (druk nr 459) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sulechów na lata 2021 – 2032,
6.3. (druk nr 460) o zmianie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Sulechowie na rok 2021,
6.4. (druk nr 461) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych za okres od VII.2021 roku do VI.2024 roku,
6.5. (druk nr 462) w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania
nieruchomości w trwały zarząd,
6.6. (druk nr 463) o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie
gminy Sulechów,
6.7. (druk nr 464) w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Sulechowie,
6.8. (druk nr 465) w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek
opłaty,
6.9. (druk nr 466) o utracie mocy uchwały w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie
/-/ Radosław Murkowski

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.

* USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Link do posiedzenia komisji w dniach 14 października 2021 r.:
https://us02web.zoom.us/j/81215537654?pwd=VWdjQllOLzVrR3ZpOHdTVGtYUXZtdz09
Meeting ID: 812 1553
7654 Passcode: 885330

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 12 października 2021 r.

11‑10‑2021 09:16:14

Działając na podstawie §73a ust. 1 uchwały Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11
lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 900
z późn. zm.) zwołuję wspólne posiedzenie: a) Komisji Budżetu i Gospodarki, b) Komisji Do Spraw Wsi.
Posiedzenie odbędzie się dnia 12 października 2021 r. o godzinie 12:00 on line za pomocą aplikacji
zoom*. Posiedzeniu przewodniczył będzie Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Wojciech
Szefner.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
4. Wniosek Starosty Powiatu Zielonogórskiego o ujęcie zadania w budżecie gminy na rok 2022.
5. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał przedkładanych pod obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w
Sulechowie:
5.1. (druk nr 458) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2021 rok,
5.2. (druk nr 459) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sulechów na lata 2021 – 2032,
5.3. (druk nr 460) o zmianie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Sulechowie na rok 2021,
5.4. (druk nr 461) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych za okres od VII.2021 roku do VI.2024 roku,
5.5. (druk nr 462) w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania
nieruchomości w trwały zarząd,
5.6. (druk nr 463) o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie
gminy Sulechów,
5.7. (druk nr 464) w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Sulechowie,
5.8. (druk nr 465) w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek
opłaty,
5.9. (druk nr 466) o utracie mocy uchwały w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie
/-/ Radosław Murkowski

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obecność w trakcie trwania obrad sesji jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6,
tel. 68 385-11-00.

* USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Link do posiedzenia komisji w dniach 12 października 2021 r.:
https://us02web.zoom.us/j/81215537654?pwd=VWdjQllOLzVrR3ZpOHdTVGtYUXZtdz09
Meeting ID: 812 1553
7654 Passcode: 885330

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

nformacja o miejscu i terminie posiedzenia doraźnej komisji do spraw gospodarki odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów

04‑10‑2021 11:10:18

Uprzejmie zawiadamiam, iż posiedzenie doraźnej komisji do spraw gospodarki odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów Rady Miejskiej w Sulechowie odbędzie się dnia 28 października 2021 r. o godz. 11:00 w sposób on-line po przez aplikację ZOOM*.

Tematem posiedzenia będzie:

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie uchwały WPGO podejmowanej na sesji sejmiku województwa lubuskiego w kontekście Gminy Sulechów oraz firmy B+C

2. Poprawa edukacji społecznej w Gminie Sulechów na rok 2022 - program

3. Omówienie specyfikacji z roku 2020

4. Współpraca z innymi samorządami - komisja wyjazdowa

5. Wolne wnioski

 

Przewodniczący doraźnej komisji do spraw gospodarki odpadami i utrzymania czystości na terenie Gminy Sulechów Rady Miejskiej w Sulechowie

 

/-/ Piotr Miszkiewicz

 

link do posiedzenia:
 
 
Meeting ID: 817 0724 4107
Passcode: 230780
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  08‑01‑2021 17:14:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  08‑01‑2021 17:14:10
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2021 13:02:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie