Informacja w zakresie działalności Urzędu Miejskiego Sulechów


Informacja w zakresie działalności Urzędu Miejskiego Sulechów

Informację sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Burmistrz Wojciech Sołtys.

Burmistrz Sulechowa jest kierownikiem urzędu, który nadaje regulamin organizacyjny. Urząd Miasta jest organem pomocniczym Burmistrza Sulechowa.

Urząd tworzą ludzie, którzy zajmują się Twoimi sprawami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym.


Takimi sprawami się zajmujemy:

 • obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów;
 • z zakresu obsługi przedsiębiorców: m.in. dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawaniem licencji na taksówkę;
 • z zakresu aktów stanu cywilnego: m.in. udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka;
 • związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji;
 • z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych;
 • z zakresu promocji: m.in. bieżącym informowaniem mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich;
 • w zakresie polityki społecznej: m.in. szeroko rozumianą oświatą oraz opieką społeczną, nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Sulechów, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych;
 • lokalowymi: m.in. najmem lokali komunalnych i socjalnych
 • z zakresu zieleni miejskiej, wydawaniem decyzji związanych z usuwaniem drzew i krzewów, opieką nad zwierzętami;
 • usługami komunalnymi i ochroną środowiska: m.in. gospodarką odpadową, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych;
 • inwestycjami gminnymi m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, oświetlenia;
 • z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
 • organizacją pracy Rady Miejskiej w Sulechowie.

Jak się skontaktować z Urzędem Miejskim Sulechów

 • telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie:

tel. 68 385 11 00 – Biuro Obsługi Interesanta

tel. 68 385 11 13 - Sekretariat

 • listownie na adres: Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
 • za pomocą poczty elektronicznej:
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /Gmina_Sulechow/skrytka
 • osobiście w Urzędzie Miejskim Sulechów. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej, która znajduje w Biurze Obsługi Interesanta

Dodatkowo możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie. Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


Zgłoszenia możesz dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mailem na adres: dostepnosc@sulechow.pl
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd)
 • telefonicznie – 68 385 11 00
 • faks: 68 385 46 86
 • EPUAP

Usługa tłumacza dla osób z niepełnosprawnościami jest bezpłatna.

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Miejski Sulechów jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek od 7:15 do 16:00

wtorek – czwartek od 7:15 do 15:15

piątek od 7:15 do 14:30

Dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miejski Sulechów

W celu zapewnienia osobom  ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby w dostępie do usług świadczonych przez nasz urząd można skorzystać z pomocy Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim Sulechów, który jest pracownikiem Biura Obsługi Interesanta. Nie trzeba wcześniej zgłaszać takiej potrzeby.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

 • na parkingu od strony głównego wejścia do budynku ratusza znajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami
 • na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta znajduje się toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miejskiego Sulechów. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Link:
Film przedstawiający działalność Urzędu Miejskiego Sulechów w języku migowym

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
392KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Karolina Łata , w dniu:  08‑09‑2021 11:13:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  08‑09‑2021 11:13:57
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2021 12:55:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie