Rok 2022


Komunikat z załącznikami

13‑06‑2023 13:07:15

Komunikat w sprawie przedstawienia przez Burmistrza Sulechowa raportu o stanie Gminy Sulechów za 2022 rok oraz zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 10.00, Burmistrz Sulechowa przedstawi raport o stanie Gminy Sulechów, zawierający podsumowanie działalności Burmistrza Sulechowa w 2022 roku, w szczególności realizację polityki społeczno-gospodarczej, programów i strategii.

1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.poz. 40.), Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy do dnia 31 maja 2023 r.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

3. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi tj. 20 czerwca 2023r. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców.

6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 50 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia należy składać Urzędzie Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów (pok. 207A, II piętro). Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest:

1. w załączniku poniżej,

2. w Biurze Rady Miejskiej (UM Sulechów, II piętro, pok. 207A)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  13‑06‑2023 13:06:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  13‑06‑2023 13:06:41
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2023 07:28:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie