Konsultacje


Uchwały regulujące sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi znajdują się w zakładce "Współpraca z Gminą".

Wyniki konsultacji programu współpracy na rok 2022

20‑10‑2021 09:01:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami

27‑09‑2021 10:36:10

Burmistrz Sulechowa ogłasza konsultacje w związku z projektem uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch formach: opinii pisemnej oraz zebrania konsultacyjnego.

Wnioski i uwagi można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2021 r. pod adresem Urzędu Miejskiego Sulechów: pl. Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów lub elektronicznie: pr@sulechow.pl, z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami”.

Zebranie konsultacyjne odbędzie się 15 października 2021 r. w sali 104 urzędu  o godzinie 13.00.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Konsultacje programu współpracy z organizacjami.

 

Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 27.09.2021 r.
Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl 27.09.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji programu ochrony zdrowia

13‑11‑2020 10:25:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
299KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wyniki konsultacji programu współpracy na rok 2021

15‑10‑2020 07:25:22
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana sposobu przeprowadzenia zebrania konsultacyjnego

28‑09‑2020 09:29:21

W związku z sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem obostrzeń na terenie Urzędu Miejskiego Sulechów zmienia się sposób przeprowadzenia zebrania konsultacyjnego dotyczącego projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

Zebranie konsultacyjne, które miało odbyć się 28 września 2020 r. o godzinie 15.00 w sali 104 sulechowskiego ratusza, zostaje przeniesione na 30 września 2020 r. na godzinę 14.00 i przeprowadzone zostanie w trybie on-line (link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE5ZmUwOTEtMmJkYS00ZDIyLTllM2YtYTNlOTMzNGM5Yjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e208368f-3ca2-410a-ab40-dba16ffa7435%22%2c%22Oid%22%3a%225b0028e2-cea8-44ff-8636-7b0cb8c03a20%22%7d).

 

Konsultacje w formie opinii pisemnej odbywają się bez zmian: pisemne uwagi należy nadsyłać do 2 października 2020 r. pod adres Urzędu Miejskiego Sulechów: Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów lub elektronicznie: pr@sulechow.pl, z dopiskiem Konsultacje programu współpracy.

Tekst projektu uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe: Konsultacje: Konsultacje programu współpracy.

 

Zastępca Burmistrza Sulechowa

/-/ Magdalena Klucznik

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 28 września 2020 r.
Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl 28 września 2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje programu współpracy

17‑09‑2020 11:31:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji programu współpracy na 2020 r.

31‑10‑2019 14:41:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

29‑08‑2019 14:51:20

26 czerwca 2019 r. Burmistrz Sulechowa ogłosił konsultacje w formie opinii pisemnej związane z projektem uchwały dotyczącej trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły zgłaszać opinie w terminie do 23 sierpnia 2019 r. W wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna uwaga ze strony organizacji pozarządowych.

Podczas posiedzenia konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

 

Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

29‑08‑2019 14:48:04

26 czerwca 2019 r. Burmistrz Sulechowa ogłosił konsultacje w formie opinii pisemnej związane z projektem uchwały dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły zgłaszać opinie w terminie do 23 sierpnia 2019 r. W wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna uwaga ze strony organizacji pozarządowych.

Podczas posiedzenia konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Sulechów, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały.

 

 

Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 34 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Marzena Arendt-Wilczyńska , w dniu:  16‑09‑2014 14:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2021 09:05:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive