Rok 2005


DL-1 Deklaracja na podatek leśny

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DR–1 Deklaracja na podatek rolny

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

IR–1 Informacja w sprawie podatku rolnego

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DN-1a - Dane o nieruchomościach

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DN-1 Część II - Informacja o przedmiotach zwolnionych w podatku od nieruchomości

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DN–1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

IN–1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXIII/196/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym w Gminie Sulechów na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), uchwala się, co następuje:


§1. Określa się wzory formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym:


1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wzór IN-1 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały,


2) deklaracja na podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wzór DN-1, stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały,


3) informacja w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych wzór IR-1 stanowiąca załącznik Nr 3 do uchwały,


4) deklaracja na podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 6a ust. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wzór DR-1, stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały,


5) deklaracja na podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku leśnym wzór DL-1, stanowiąca załącznik Nr 5 do uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.


§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r. oraz podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie Gminy Sulechów.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sulechowie

mgr Edwin Łazicki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała XXIII/194/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2005

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  12‑09‑2005 12:27:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2005 12:27:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive