Rok 2013


Plik docx Informacja o udzielonej dotacji na realizację celu publicznego z zakresu sportu w roku 2013
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2013

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")


Konkurs ogłoszony został 17 kwietnia 2013 r. a ogłoszenie ukazało się w na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sulechów, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sulechow.pl. Dokumenty należało składać do 9 maja 2013 r. Komisja konkursowa opiniowała oferty podczas posiedzenia w dniu 16 maja 2013 r. Wnioski przedłożyła Burmistrzowi Sulechowa, który zaakceptował przedstawione propozycje.

Na ogłoszone zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom:
  1. Wspieranie realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Gminy Sulechów realizowanego przez organizacje i związki wyznaniowe
    Na ww. zadanie, na które przeznaczono 8000,00 nie wpłynęła żadna oferta.
  2. Wspieranie organizacji warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów
    Na wykonanie zadania wpłynęły 2 oferty złożone przez Związek Harcerstwa Polskiego - Komendę Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze u. Bohaterów Westerplatte 27 w Zielonej Górze, Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze ul. Jedności 22 B
    Komisja poprzez ocenę poszczególnych kryteriów, a następnie w głosowaniu jawnym wybrała 2 oferty: Związku Harcerstwa Polskiego, oraz Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacje te spełniły wymogi stawiane przez zamawiającego. Komisja proponuje zlecenie realizacji zadania zgodnie z ofertą na zasadzie wsparcia wykonania zadania z następującym podziałem środków: Związek Harcerstwa Polskiego 18.500, Lubuski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 18.500
  3. Wspieranie realizacji warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z konkursem z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z Gminy Sulechów wpłynęła jedna oferta Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze pod tym samym tytułem. Oferta oceniona została przez komisję i Burmistrza Sulechowa pozytywnie i organizacji przyznano dotację w wysokości 11 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania.
Burmistrz Sulechowa
/-/ Roman Rakowski
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik docx Wyniki II naboru wniosków na wsparcie realizacji celu publicznego z zakresu sportu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wyniki otwartego konkursu ofert
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wyniki naboru wniosków na wsparcie realizacji celu publicznego z zakresu sportu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Wojciech Sołtys , w dniu:  11‑09‑2012 10:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑05‑2013 17:50:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive