Konsultacje


KOMUNIKAT

Niniejszym informuję, że w dniu 12 grudnia br. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wniósł do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wniesiony projekt ma na celu między innymi wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami.

W związku z powyższym przedstawione Państwu do konsultacji projekty uchwał wdrażające gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi zostały wycofane i nie będą przedmiotem grudniowych obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie.


Burmistrz Sulechowa

(-) Roman Rakowski

Burmistrz Sulechowa zaprasza do udziału w konsultacjach projektów uchwał w sprawie:

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
157KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
499KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje trwają do 17 grudnia 2012 r.

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Opinie do projektów należy składać w formie pisemnej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  • drogą elektroniczną na adres gk@sulechow.pl;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Miejski Sulechów Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów.


Burmistrz Sulechowa

/-/ Roman Rakowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  12‑12‑2012 08:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2012 12:10:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive