Budżet


Budżet gminy jest planem finansowym uchwalanym w drodze uchwały przez radę gminy na okres jednego roku kalendarzowego, o charakterze dyrektywnym i jednostkowym, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową, obejmujący:
 

  • dochody i wydatki organów gminy;
  • dochody i wydatki komunalnych jednostek budżetowych i zadań własnych gmin;
  • wpłaty jednostek organizacyjnych i dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetami gmin;
  • dochody z podatków, opłat i innych należności gmin określonych ustawami;
  • dochody z majątku gmin;
  • subwencje z budżetu państwa;
  • wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych gminom zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe i dochody związane z realizacją tych zadań;
  • źródła pokrycia niedoboru.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Klucznik , w dniu:  12‑07‑2005 08:01:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  12‑07‑2005 08:01:20
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2018 11:08:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie