Nabór 2012-2014


Nabór kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie z 7.05.2014 r.

14‑05‑2014 12:12:16


Więcej o naborze można dowiedzieć się na stronie BIP Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie pod adresem osir.bip.sulechow.pl w zakładce Nabór na Głównego Księgowego.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie z dn. 16.04.2013 r. o naborze kandydatów na stanowisko Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim Sulechów

17‑04‑2013 16:38:18

Burmistrz Sulechowa
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim Sulechów - Plac Ratuszowy 6.

Wymagania niezbędne:
kandydatem może być osoba, która:
 1. ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne;
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. ukończyła:
  - studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub
  - podyplomowe studia administracyjne;
 6. posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:
  - na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub
  - w służbie cywilnej, lub
  - w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
  - w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
Oferty można składać w terminie do 6 maja 2013 r. W przypadku wysłania dokumentów za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Więcej informacji o naborze dostępnych jest w załączniku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie z dn. 10.01.2013 o zbieraniu ofert na świadczenie usług urbanistycznych i architektonicznych w Gminie Sulechów w 2013 r.

10‑01‑2013 09:49:00


Oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2013 r. do godz. 14:00.
Szczegóły ogłoszenia dostępne w załączniku
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 14.08.2012 na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska

21‑09‑2012 09:44:18


Sulechów, 19 września 2012 r.

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru kandydata na stanowisko Podinspektora ds. ochrony środowiska, wybrana została Pani Magdalena Gasperowicz - zam. Sulechów.

Uzasadnienie:

Pani Magdalena Gasperowicz spełnia wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Roman Rakowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 6.06.2012 na stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska

11‑07‑2012 12:40:57


Sulechów, dn. 10 lipca 2012 r.

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska, wybrana została Pani Małgorzata Kawala - zam. Jordanowo.

Uzasadnienie:

Pani Małgorzata Kawala spełnia wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Roman Rakowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 6.06.2012 na stanowisko Inspektora ds. gospodarki gruntami

11‑07‑2012 12:35:51


Sulechów, dn. 10 lipca 2012 r.

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. gospodarki gruntami, wybrana została Pani Elżbieta Braciszewska - zam. Krężoły.

Uzasadnienie:

Pani Elżbieta Braciszewska spełnia wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się bardzo dobrą znajomo-ścią zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Roman Rakowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  07‑03‑2012 14:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  07‑03‑2012 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑05‑2014 12:03:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie