Informacje dla mieszkańców


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych i wielolokalowych):

- od 1 marca 2021 r. – 35,50 zł od osoby (zbiórka odpadów w sposób selektywny)

 

Nieruchomości wyposażonej w przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są odpady biodegradowalne, przysługuje zwolnienie w wysokości 2,00 zł od osoby (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym).

 

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, októrych mowa w ustawie zdnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020r.,poz.1348 i2400).

Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, stanowi kwotę ustaloną jako iloczyn liczby dzieci zamieszkałych na nieruchomości – członków rodziny wielodzietnej, począwszy od trzeciego dziecka i każde kolejne oraz stawki opłaty wwysokości 35,50zł za mieszkańca.

 

Zgodnie z uchwałą nr 224/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 grudnia 2020 r. (https://www.bip.sulechow.pl/res/serwisy/pliki/25694259?version=1.0 ) stwierdzającej nieważność części uchwały nr 0007.287.2020 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17.11.2020 w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (https://www.bip.sulechow.pl/res/serwisy/pliki/25736292?version=1.0 ), od 1 stycznia 2021 r. Gmina zobligowana jest do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie przy zastosowaniu jednej metody, tj. metody od liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (do 31 grudnia 2020 r. istniała bowiem możliwość naliczania opłat również od tzw. „gospodarstwa domowego”, czyli gospodarstwa prowadzonego przez zespół co najmniej 5 osób, spokrewnionych lub niespokrewnionych, zamieszkujących razem w jednym lokalu i wspólnie utrzymujących się).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zamknięcie PSZOK
04‑12‑2020 13:08:38
24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KONSULTACJE
12‑08‑2020 12:01:39
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
384KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
304KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WAŻNA INFORMACJA

23‑07‑2020 13:02:43
“UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI KONTENERA NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE DLA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH W SULECHOWIE
Drodzy Mieszkańcy informujemy, że kontener na odpady wielkogabarytowe, który miał być podstawiony w dniach 10-12 sierpnia 2020 r. w lokalizacji nr 3. tj. przy ul. Zwycięstwa 18B – ZMIENIA LOKALIZACJĘ.
Kontener będzie dostępny dla mieszkańców na ul. Słonecznej, w okolicach wjazdu do firmy WTÓRMET. Termin jego udostępnienia pozostaje bez zmian.
Za omyłkę, która pojawiła się w harmonogramach otrzymanych przez Państwa, przepraszamy”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik docx Adresy punktów zbierania odpadów folii
24‑02‑2020 14:29:03

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) informuję o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Do poszczególnych punktów odpady przyjmowane są odpłatnie. Cenniki przyjęcia poszczególnych grup odpadów dostępne są bezpośrednio u podmiotów odbierających.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

16‑01‑2020 12:33:57
Dokumenty:
Plik jpg igrafika_20190512_01_1.jpg
16‑01‑2020 12:34:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
639KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_02.jpg
16‑01‑2020 12:34:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
344KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_03.jpg
16‑01‑2020 12:34:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_04.jpg
16‑01‑2020 12:34:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
771KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_05.jpg
16‑01‑2020 12:34:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
247KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_06.jpg
16‑01‑2020 12:34:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
457KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA

03‑01‑2020 12:41:40

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sulechów pozostają na dotychczasowym poziomie.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dochowania terminu płatności – do 15 dnia każdego miesiąca, „z góry” za dany miesiąc

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik docx Zamknięcie PSZOKu
21‑11‑2019 08:51:03
24.12.2019 oraz 31.12.2019
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 42 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Gorzelanna
email: rgok@sulechow.pl tel.:68-385-11-59 fax: 68-385-46-86
, w dniu:  02‑04‑2013 09:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  02‑04‑2013 09:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2021 08:46:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie