Ulgi podatkowe dla osób fizycznych


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi (przykładowy wzór wniosku do pobrania - druk nr 1).
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 3. Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację materialną Wnioskodawcy oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym za okres ostatnich 3 miesięcy, np.: zaświadczenie o dochodach, odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy, decyzja o przyznaniu zasiłku, świadczeń socjalnych (oryginały do wglądu).

Wypełniona informacja o sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.145.2017 Burmistrza Sulechowa z dnia 7 lipca 2017 roku (druk do pobrania nr 4),

     Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r.(Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm. – druk do pobrania nr 2),
 2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Podatnik (prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa) ubiegający się o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67 b § 1 pkt 2 ustawy dnia z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, która stanowi pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany wypełnić i przedłożyć :

 1. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Dz. U. nr 121 , poz. 810 - druk do pobrania nr 3 ),
 2. ponadto przedstawić wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Dodatkowo podatnik prowadzący działalność gospodarczą może dołączyć m.in.:

 1. dokumenty w oparciu, o które podatnik dokonał rozliczenia w ostatnich 2 latach z Urzędem Skarbowym (PIT),
 2. zestawienie ilości zatrudnianych osób oraz wskazania sposobu ich zatrudnienia (czy pełny etat, czy umowa zlecenie itp.),
 3. wykazania listy kontrahentów zalegających z płatnościami na rzecz przedsiębiorcy wraz z terminami płatności oraz ze wskazaniem kwoty zaległości - jeśli takich podatniw rolnictwie lub rybołówstwiek posiada,
 4. lub innych dokumentów i informacji, które podatnik uzna za stosowne.

Pliki do pobrania

13‑05‑2020 10:46:17
Dokumenty:
Plik docx druk nr 1 - WNIOSEK O ULGĘ.docx
27‑09‑2022 14:48:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 1 - WNIOSEK O ULGĘ.pdf
27‑09‑2022 14:48:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf
13‑05‑2020 10:48:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
706KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf
13‑05‑2020 10:48:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
483KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx druk nr 4 - Informacja o sytuacji majątkowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.docx
13‑05‑2020 10:48:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  13‑05‑2020 10:11:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Kluj
email: m.kluj@sulechow.pl tel.:rbodnar
, w dniu:  13‑05‑2020 10:11:27
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2020 12:32:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie