Budżet Obywatelski na rok 2016


Szanowni mieszkańcy Gminy Sulechów!!!

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 16 czerwca 2015 roku podjęta została uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2016 rok.
Burmistrz Sulechowa zaprasza mieszkańców Gminy Sulechów do uczestnictwa w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski stanowi formę dialogu społecznego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i służy realizacji potrzeb mieszkańców we współpracy z Gminą. W celu zwiększenia udziału mieszkańców w projektowaniu lokalnych wydatków oraz z celu pobudzenia aktywności obywatelskiej i chęci stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego utworzono Budżet Obywatelski i przeznaczono kwotę 700.000 zł na 2016 rok.
I etap składania przez mieszkańców formularzy z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego zgodnie z harmonogramem konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr 0007.85.2015 w terminie do 5 września 2015 roku natomiast II etap głosowanie mieszkańców nad zakwalifikowanymi zadaniami w terminie od 2 do 20 października 2015 roku . Szczegóły dotyczące Zasad Budżetu Obywatelskiego opisane zostały w załączniku nr 1 do uchwały 0007.85.2015.

Wykaz zadań proponowanych do wprowadzenia do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, ustalonych w wyniku konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulechów.

02‑11‑2015 15:31:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki zbiorcze

03‑11‑2015 10:37:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Karta do głosowania - Budżet Obywatelski

02‑10‑2015 08:26:37

ZASADY GŁOSOWANIA

(wyciąg z uchwały Nr 0007.85.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2016 rok)

 § 4.3 Kartę do głosowania pobrać można ze strony internetowej Gminy Sulechów: www.sulechow.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Sulechów. Wypełnioną kartę do głosowania składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Sulechów lub przesyła pocztą na adres Urzędu Miejskiego Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2016”.

4. Kartę do głosowania uznaje się za ważną jeżeli jest czytelnie wypełniona w każdym punkcie, podpisana przez uprawnionego mieszkańca i dostarczona do Urzędu Miejskiego Sulechów w terminie określonym w harmonogramie, zgodnie  załącznikiem Nr 2 do uchwały. W przypadku wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

5. Karty do głosowania dostarczone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Każdy uprawniony mieszkaniec może wybrać jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie przy wybranym zadaniu. W przypadku gdy głosujący wziął udział w glosowaniu więcej niż 1 raz wszystkie oddane przez niego głosy uważa się za nieważne.

8. Do realizacji zakwalifikowane są zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

9. Burmistrz Sulechowa wprowadzi do Budżetu Gminy Sulechów na 2016 rok propozycje zadań, które uzyskały największą ilość głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadań przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2016 rok.

Karty do głosowania wydawane są i przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Sulechów czyli w poniedziałki od godziny 7:15 do 17:00, we wtorki, środy i czwartki od godziny 7:15 do 15:15 oraz w piątki od godziny 7:15 do 13:30. Zapraszamy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista zadań podlegających głosowaniu, zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

lista nieuwzględnionych propozycji zadań

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
548KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał 1 Zasady Budżetu Obywatelskiego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał 2 Harmonogram budżetu obywatelskiego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał 3 Wzór formularza zgłoszeniowego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał 4 Wzór karty do głosowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  19‑06‑2015 11:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑11‑2015 10:42:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive