Na rok 2023


Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Sulechów na rok 2023

15‑11‑2022 12:54:19

Platforma budżetu obywatelskiego Gminy Sulechów - prezentacja graficzna wyników głosowania:

https://sulechow.budzet-obywatelski.org/wyniki

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2023

15‑11‑2022 11:48:14
 1. Liczba mieszkańców uczestniczących w głosowaniu - 2230
 2. Liczba oddanych głosów nieważnych - 0
 3. Liczba oddanych głosów ważnych - 2230
 4. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania:

Miejsce

Numer zadania

Nazwa zadania

Liczba oddanych głosów

Udział procentowy

1.

2.

Oświetlenie boiska piłkarskiego OSiR Sulechowianka

1059

47,49%

2.

1.

Plac zabaw w Cigacicach

423

18,97%

3.

3.

Budowa 2 wiat na placu zabaw w miejscowości Brzezie k. Sulechowa przy ul. Józefa Czapskiego

294

13,18%

4.

5.

Budowa altany rekreacyjnej na działce nr 11/12 na potrzeby integracji mieszkańców miejscowości Kruszyna

236

10,58%

5.

4.

Modernizacja stawu oraz terenu zieleni przy ulicy Doktora Judyma w Sulechowie

218

9,78%

OGÓŁEM

2230

100%

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista projektów zadań zgłoszonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2023 r.” podlegających głosowaniu

10‑10‑2022 10:09:53

1. Plac zabaw – Cigacice
2. Oświetlenie boiska piłkarskiego OSiR Sulechowianka – Sulechów
3. Budowa 2 wiat na placu zabaw na Brzeziu k. Sulechowa przy ul. Józefa Czapskiego – Brzezie k. Sulechowa
4. Modernizacja stawu oraz terenu zieleni przy ulicy Doktora Judyma w Sulechowie – Sulechów
5. Budowa altany rekreacyjnej na działce nr 11/12 na potrzeby integracji mieszkańców miejscowości Kruszyna – Kruszyna

Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys

                                                                                       

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista nieuwzględnionych propozycji zadań, zgłoszonych w ramach „Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2023 r.”

10‑10‑2022 10:12:01

1. Zadanie nr 1 – Rewitalizacja/odnowa boiska do koszykówki przy SP Cigacice
Przyczyna odrzucenia:
Projekt zadania nie spełnia wymogów w zakresie zgodności szacunkowych kosztów jego realizacji z rzeczywistymi kosztami.
2. Zadanie nr 3 – Budowa bieżni z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej w Kijach
Przyczyna odrzucenia:
Projekt zadania nie spełnia wymogów w zakresie zgodności szacunkowych kosztów jego realizacji z rzeczywistymi kosztami.
3. Zadanie nr 4 – "Zwierzo-akcja" – kastracja/sterylizacja oraz czipowanie kotów i psów właścicielskich – teren miasta i gminy Sulechów
Przyczyna odrzucenia:
Zgodnie z § 1 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 0007.485.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 959), inicjatywą obywatelską mogą być objęte zadania inwestycyjne polegające na budowie lub modernizacji elementu infrastruktury gminnej bądź zakupie inwestycyjnym, o wartości wyższej niż 10.000 zł brutto. Zgłoszony projekt zadania nie jest zadaniem inwestycyjnym.
4. Zadanie nr 5 – Remont drogi gminnej w m. Kalsk
Przyczyna odrzucenia:
Zgłoszony projekt zadania nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, ponadto nie spełnia wymogów   w zakresie zgodności szacunkowych kosztów jego realizacji z rzeczywistymi kosztami.
5. Zadanie nr 6 – Bezpieczny strażak = bezpieczny mieszkaniec! – zakup aparatów do ochrony dróg oddechowych i hełmów OSP Mozów
Przyczyna odrzucenia:
Zgodnie z § 1 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 0007.485.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 959), inicjatywą obywatelską mogą być objęte zadania inwestycyjne polegające na budowie lub modernizacji elementu infrastruktury gminnej bądź zakupie inwestycyjnym, o wartości wyższej niż 10.000 zł brutto. Zgłoszony projekt zadania nie jest zadaniem inwestycyjnym.
6. Zadanie nr 7 – Rewitalizacja parku – Buków
Przyczyna odrzucenia:
Zgłoszony projekt zadania nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, ponadto nie spełnia wymogów   w zakresie zgodności szacunkowych kosztów jego realizacji z rzeczywistymi kosztami.
7. Zadanie nr 8 – Rewitalizacja obiektu sportowego ŚKS Mewa Cigacice w Leśnej Górze – montaż trybuny sportowej, piłkochwytów oraz altany
Przyczyna odrzucenia:
Zgłoszony projekt zadania nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, ponadto nie spełnia wymogów   w zakresie zgodności szacunkowych kosztów jego realizacji z rzeczywistymi kosztami.
8. Zadanie nr 9 – Budowa zasieku śmietnikowego – Sulechów, ul. Gen. Sikorskiego, ul. Chopina Fryderyka i Plac Ratuszowy
Przyczyna odrzucenia:
Zgłoszony projekt zadania nie mieści się w zakresie zadań własnych Gminy Sulechów, nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, ponadto nie spełnia wymogów w zakresie zgodności szacunkowych kosztów jego realizacji z rzeczywistymi kosztami.
9. Zadanie nr 10 – Coworking dla mam "TO LUBIĘ" – Sulechów
Przyczyna odrzucenia:
Zgodnie z § 1 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 0007.485.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 959), inicjatywą obywatelską mogą być objęte zadania inwestycyjne polegające na budowie lub modernizacji elementu infrastruktury gminnej bądź zakupie inwestycyjnym, o wartości wyższej niż 10.000 zł brutto. Zgłoszony projekt zadania nie jest zadaniem inwestycyjnym.
10. Zadanie nr 11 – Zagospodarowanie terenu stawu ppoż. na teren rekreacyjny – Pomorsko
Przyczyna odrzucenia:
Zgłoszony projekt zadania nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, ponadto nie spełnia wymogów   w zakresie zgodności szacunkowych kosztów jego realizacji z rzeczywistymi kosztami. Zakres realizacji zadania obejmuje pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 281.
11. Zadanie nr 15 – Scena na obszarze terenu rekreacyjnego przy Sali Wiejskiej w Krężołach
Przyczyna odrzucenia:
Zgłoszony projekt zadania nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, ponadto nie spełnia wymogów   w zakresie zgodności szacunkowych kosztów jego realizacji z rzeczywistymi kosztami.
12. Zadanie nr 17 – Sulechów na Zielonym Szlaku – Sulechów, Kalsk
Przyczyna odrzucenia:
Zgodnie z § 1 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 0007.485.2022 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 959), inicjatywą obywatelską mogą być objęte zadania inwestycyjne polegające na budowie lub modernizacji elementu infrastruktury gminnej bądź zakupie inwestycyjnym, o wartości wyższej niż 10.000 zł brutto. Zgłoszony projekt zadania nie jest zadaniem inwestycyjnym.

 

Burmistrz Sulechowa

/-/ Wojciech Sołtys

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zasady udziału w głosowaniu

07‑10‑2022 12:34:15
 1. Prawo do udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkujące na terenie gminy Sulechów.
 2. Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo zagłosować tylko raz.
 3. Kolejność zadań na elektronicznej ankiecie do głosowania następuje na podstawie kolejności ich zgłoszenia.
 4. Oddanie głosu przez mieszkańca Gminy Sulechów następuje poprzez elektroniczny system do głosowania, dostępny na stronie internetowej: https://sulechow.budzet-obywatelski.org/.
 5. Dla osób nieposiadających dostępu do sieci Internet udostępnia się mieszkańcom stanowisko do głosowania w formie elektronicznej w Urzędzie Miejskim Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów w godzinach pracy (poniedziałek: 7:15-16:00, od wtorku do czwartku: 7:15-15:15, piątek: 7:15-14:30).
 6. Głosowanie odbywa się jednorazowo, bez możliwości modyfikowania, zmiany i ponownego oddania głosu.
 7. Każdy głos jest równy.
 8. Głosowanie polega na dokonaniu wyboru przez mieszkańca Gminy Sulechów w ankiecie do głosowania tylko jednego zadania, zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2023 rok, poprzez jego zaznaczenie.
 9. Aby prawidłowo oddać głos, należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz potwierdzić zawarte oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 10. Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.
 11. Głosowanie trwać będzie od dnia 11 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

 

Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Protokół z posiedzenia Zespołu Weryfikującego zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego propozycje zadań

07‑10‑2022 12:32:47
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Akty prawne

03‑10‑2022 12:56:19
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie-Zespół Weryfikujący.pdf
03‑10‑2022 13:01:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
385KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała.pdf
03‑10‑2022 13:09:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
446KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  03‑10‑2022 12:41:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
15‑11‑2022 12:59:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive