Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów


Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów

Archiwa:
 1. Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego (Izabela Łysiak, tel. (68) 385 11 25)
 2. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (Barbara Szepelawa, tel. (68) 385 11 21)
 3. Archiwum teczek dowodowych dowodów osobistych od roku 1980 (Krystyna Lisica-Kwiatkowska, tel. (68) 385 11 43

Ewidencje:
 1. Ewidencja osób zameldowanych na pobyt stały (Katarzyna Małaszewska, tel. 68 385 11 16)
 2. Ewidencja osób zameldowanych na pobyt czasowy  (Katarzyna Małaszewska, tel. 68 385 11 16)
 3. Ewidencja poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru z klauzulą "zastrzeżone" (Jerzy Kopaczel, tel. (68) 385 11 32)
 4. Ewidencja przedpoborowych z klauzulą "zastrzeżone" (Jerzy Kopaczel, tel. (68) 385 11 32)
 5. Ewidencja dotacji z budżetu Gminy Sulechów przyznanych przedmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie: oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i spraw społecznych (Marzena Arendt-Wilczyńsk, tel. (68) 385 11 58
 6. Ewidencja wydanych zaświadczeń upoważniających do odbioru bonów paliwowych (Elżbieta Braciszewska, tel. (68) 385 11 36)
 7. Ewidencja wydanych zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych (Elzbieta Braciszewska, tel. (68) 385 11 36)
 8. Ewidencja umów dzierżawy na grunty pod garażami (Małgorzata Chmiel, tel. (68) 385 11 31)
 9. Ewidencja umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy czasowo użytkowane rolniczo (Elżbieta Braciszewska, tel. (68) 385 11 36)
 10. Ewidencja pomników przyrody (Marian Bachorski tel. (68) 385 11 33)
 11. Ewidencja wydanych dowodów osobistych (Krystyna Lisica-Kwiatkowska, tel. (68) 385 11 43)
 12. Ewidencja utraconych dowodów osobistych (Krystyna Lisica-Kwiatkowska, tel. (68) 385 11 43)
 13. Ewidencja dowodów unieważnionych (Krystyna Lisica-Kwiatkowska, tel. (68) 385 11 43)
 14. Wykaz uchwał o przystąpieniu do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (Paulina Grenda-Filip, tel (68) 385 11 27)

Rejestry:
 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej (Marian Janusz, tel. (68) 385 11 56, 385 22 77)
 2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych (Marian Janusz, tel. (68) 385 11 56, 385 22 77)
 3. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Sulechów (Marian Janusz, tel. (68) 385 11 56, 385 22 77)
 4. Rejestr aktów prawa miejscowego (Marian Janusz, tel. (68) 385 11 56)
 5. Rejestr zarządzeń Burmistrza (Magdalena Klucznik, tel. (68) 385 11 48)
 6. Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu (Magdalena Klucznik, tel. (68) 385 11 48)
 7. Rejestr upoważnień Burmistrza Sulechowa (Magdalena Klucznik, tel. (68) 385 11 48)
 8. Rejestr pełnomocnictw Burmistrza Sulechowa (Magdalena Klucznik, tel. (68) 385 11 48)
 9. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów (Magdalena Klucznik, tel. (68) 385 11 48)
 10. Rejestr porozumień (Magdalena Klucznik, tel. (68) 385 11 48)
 11. Rejestr instytucji kultury (Marzena Arendt-Wilczyńska, tel. (68) 385 11 58)
 12. Rejestr wyborców (Katarzyna Małaszewska, tel. 68 385 11 16)
 13. Rejestr świadczeń z klauzulą "zastrzeżone" (Anna Zacharska, tel. (68) 385 11 17)
 14. Rejestr przedpoborowych z klauzulą "zastrzeżone" (Jerzy Kopaczel, tel. (68) 385 11 32)
 15. Rejestr wydanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów (Marian Bachorski, tel. (68) 385 11 33)
 16. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania (Aneta Połomka, tel (68) 385 11 27)
 17. Rejestr publicznego dostępu wykazu danych dotyczących inwestycji prowadzony zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska (Marta Blicharska-Ciesielska, tel (68) 385 11 34)
Informacja wytworzona przez:
Danuta Jurzak , w dniu:  16‑03‑2007 08:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2021 13:29:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive