Archiwum Zakładowe przy Urzędzie Miejskim Sulechów


Archiwum Zakładowe przy Urzędzie Miejskim Sulechów

ul. Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

prowadząca:
Izabela Łysiak tel. (68) 385-11-25

Urząd Miejski Sulechów prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).

Archiwum zakładowe przechowuje akta i dokumenty, które tworzą zasób materiałów archiwalnych tak zwana:
Kategoria "A". Obejmuje ona:

 • protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej od 1990r.,
 • protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej od 1990r.,
 • zbiory uchwał Rady Miejskiej od 1990r.,
 • przepisy gminne, statuty, regulaminy od 1990r.,
 • uchwały i decyzje Zarządu Miejskiego od 1990r.,
 • zarządzenia Burmistrza Miasta Sulechów od 1990r.,
 • decyzje warunków zabudowy, sprzedaży nieruchomości,
 • plany obrony cywilnej,
 • bilans, plany, budżet Gminy Sulechów,
 • ewidencję zakładów przemysłowych i usługowych,
 • działalność rzemieślniczą,
 • nadzór nad oświetleniem ulic.

Dokumentacja niearchiwalna tak zwana Kategoria "B" o czasowym znaczeniu praktycznym, a ważna dla tutejszego Urzędu, obejmuje:
 • listy płac pracowników Urzędu Miejskiego.

 • akta osobowe pracowników Oświaty,

 • akta osobowe byłych i obecnych pracowników Urzędu Miejskiego,

 • rejestry dotyczące podatków i opłat publicznych,
 • kopie raportów kasowych,
 • sprawozdania roczne,
 • dowody księgowe,
 • kontokwitariusze,
 • eksploatacje środków transportu własnego,
 • sprawy lokalowe, przydział lokali,
 • ewidencja działalności gospodarczej.

Dokumenty płacowe i kadrowe zlikwidowanych placówek oświatowych takich jak:

 • Szkoły Podstawowej w Klępsku,
 • Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sulechowie,
 • Szkoły Podstawowej w Mozowie,
 • Przedszkola Nr 1 w Sulechowie,
 • Przedszkola Nr 3 w Sulechowie,
 • Przedszkola Nr 4 w Sulechowie,
 • Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Sulechowie,
 • Przedszkola w Brodach,
 • Przedszkola w Pomorsku,
 • Przedszkola w Kalsku.

Wniosek o udostępnienie jawnych akt z archiwum należy kierować do Burmistrza Sulechowa. We wniosku należy podać tytuł materiału archiwalnego, (którego wniosek dotyczy) cel i przewidywany sposób wykorzystania.
Informacja wytworzona przez:
Izabela Łysiak , w dniu:  05‑06‑2007 10:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Witkowska
email: dwitkowska@finn.pl tel.:(42) 684 98 91 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2013 15:08:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive