Ogłoszenia o wynikach


Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 31.05.2011 na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie

13‑07‑2011 12:36:11


Sulechów, dn. 12 lipca 2011 r.

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru kandydata na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Sulechowie, wybrana została Pani Sabina Towpik - zam. Sulechów.

Uzasadnienie:

Pani Sabina Towpik spełnia wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Roman Rakowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru dwóch kandydatów z dn. 9.02.2011 na stanowisko Strażnika Straży miejskiej w Sulechowie

10‑03‑2011 15:12:59


Sulechów, dn. 10 marca 2011 r.

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, ze w wyniku zakoń-czenia procedury naboru dwóch kandydatów na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej w Sulechowie, wybrani zostali:
- Krzysztof Sadowski - zam. Sulechów,
- Ilona Sulik - zam. Sulechów.

Uzasadnienie:

Pan Krzysztof Sadowski i Pani Ilona Sulik spełniają wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomo-ścią aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Straży Miejskiej.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Roman Rakowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 01.12.2009 na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Sulechów

24‑12‑2009 07:51:14

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni-kach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Sulechów został wybrany Pan Rafał Raczyński zamieszkały w Sulechowie.Uzasadnienie:

Pan Rafał Raczyński spełnia wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymaga-nia określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomo-ścią aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.Burmistrz Sulechowa

/-/ Ignacy Odważny

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 14.10.2009 na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Sulechów

25‑11‑2009 12:32:32


Sulechów, dn. 24 listopada 2009 r.

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru Inspektora ds. gospodarki komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Sulechów komisja kwalifikacyjna nie wyłoniła kandydata na ww. stanowisko.

Uzasadnienie:

Kandydujące osoby - zdaniem komisji - nie wykazały w pełni umiejętności gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków i gwarancji właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektora ds. gospodarki komunalnej.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów z dn. 21.09.2009 na stanowisko Podinspektora do spraw administracyjno-biurowych w Urzędzie Miejskim Sulechów

29‑10‑2009 10:47:03


Sulechów, dn. 29 października 2009 r.

Burmistrz Sulechowa

na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru Podinspektora ds. administracyjno biurowych w Urzędzie Miejskim Sulechów w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień, została wybrana Pani Maria Zielińska zamieszkała w Brodach.

Uzasadnienie:

Pani Maria Zielińska spełnia wszystkie niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień, dotyczących zakresu zadań na stanowisku oraz dobrą znajomością aktów prawnych regulujących pracę administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Ignacy Odważny

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru na zastępstwo pracownika na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim Sulechów

18‑09‑2009 10:24:04


Sulechów dn. 17 września 2009 r.

Burmistrz Sulechowa


informuje, że po przeprowadzeniu rozeznania w celu zatrudnienia osoby na zastępstwo pracownika na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim Sulechów, nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia na ww. stanowisko.

Zastępca Burmistrza
/-/
Mirosław Andrasiak

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  12‑06‑2008 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wantulok tel.:centrala 68 3851 111, informatyk: (142) fax: 68 385 46 86 , w dniu:  12‑06‑2008 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2008 14:48:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie