Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Od 1 marca 2021 r. stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest pod adresem: Nowy Świat 17, 66-100 Sulechów (Zakład Utylizacji Odpadów Nowy Świat) i prowadzony w imieniu Gminy Sulechów przez B+C Eko-Energia sp. z o.o. wyłącznie dla mieszkańców gminy Sulechów.

 

W sulechowskim PSZOK można nieodpłatnie oddawać wyłącznie odpady komunalne, wytworzone w gospodarstwach domowych na terenie gminy Sulechów.

Zabronione jest wywożenie do PSZOK odpadów wytworzonych na:

a) nieruchomościach innych niż zamieszkałe w gminie Sulechów (tj. w: punktach handlowych, punktach usługowych, lokalach gastronomicznych, zakładach produkcyjnych, obiektach magazynowych itp.),

b) terenie gospodarstw rolnych w ramach prowadzonej działalności rolniczej,

c) jakichkolwiek nieruchomościach w innych gminach (każda gmina w Polsce ma ustawowy obowiązek utworzenia i prowadzenia co najmniej jednego stacjonarnego PSZOK dla swoich mieszkańców).

 

W przypadku wątpliwości co do źródła pochodzenia odpadów, pracownicy PSZOK będą weryfikować w Urzędzie Miejskim Sulechów informacje w zakresie adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady oraz prawidłowości złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. liczby zgłoszonych osób), a w uzasadnionych przypadkach mogą odmówić przyjęcia odpadu do PSZOK.

 

Sulechowski PSZOK działa przez 6 dni w tygodniu i jest czynny:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00 – 18:00;

- w soboty, w godzinach 9:00 – 16:00.

PSZOK jest nieczynny we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w Polsce, a w przypadku jego czasowego zamknięcia w inne dni roku (np. 24 grudnia, 31 grudnia) stosowna informacja pojawia się z wyprzedzeniem na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Sulechów.

 

W sulechowskim PSZOK przyjmujemy:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

b) meble i odpady wielkogabarytowe,

c) odpady budowlane i rozbiórkowe,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) metale,

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyte opony,

i) odzież i tekstylia,

j) odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji oraz prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności: igły i strzykawki.

 

Ponadto istnieje możliwość oddania w PSZOK wytworzonych w gospodarstwie domowym i zbieranych selektywnie:

k) szkła,

l) papieru,

ł) tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych.

 

W PSZOK można pobrać dodatkowe worki na odpady zbierane selektywnie (szkło, papier, plastik, metale, bioodpady).

Informacja wytworzona przez:
Patrycja Gorzelanna , w dniu:  04‑12‑2014 08:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  04‑12‑2014 08:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2023 14:34:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie