Edukacja


KONKURS literacki „Eko-bajka – Rycerze Recyklingu”

06‑05‑2022 10:36:35

Konkurs literacki „Eko-bajka – Rycerze Recyklingu”

Celem konkursu jest napisanie utworu literackiego dowolnego gatunku pt. „Eko-bajka – Rycerze Recyklingu” na temat segregacji odpadów komunalnych, ograniczania ich ilości, recyklingu, a także dbania o środowisko naturalne.

 

Uczestnikami konkursu mogą być:

 1. Uczniowie klas 1 – 8 wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Sulechów.
 2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • Kategoria A: dla uczniów klas 1 – 3;
 • Kategoria B: dla uczniów klas 4 – 6;
 • Kategoria C: dla uczniów klas 7 – 8;

Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać utwór literacki dowolnego gatunku (opowiadanie, wiersz, fraszka, rymowanka itp.) z morałem poruszającym temat konieczności segregacji odpadów, recyklingu w celu ochrony środowiska.

Warunkiem koniecznym jest ujęcie w treści utworu każdej z poniższych postaci obligatoryjnych.

Postacie obligatoryjne:

a)      Mieszkło (opcjonalna forma zapisu: MieSZKŁO),

b)      Tworzysław i Puszkomir z Królestwa Plastiklandii,

c)      Papieryk herbu Złożony Karton,

d)      Hrabio (opcjonalna forma zapisu: HraBIO),

e)      Zmieszanna.

Dopuszcza się niewielkie modyfikacje imion postaci obligatoryjnych, np. Mieszkło ze Słoikowa, księżniczka Zmieszanna itp.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2022 r.

 

Proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który znajduje się w załączeniu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie i przedłożenie wraz z pracą konkursową oświadczenia (załącznik)

Dokumenty:
Plik pdf Konkurs literacki Rycerze Recyklingu.pdf
06‑05‑2022 10:49:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
452KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik.pdf
06‑05‑2022 10:49:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
575KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Baterie i akumolatory - co z nimi zrobić po wykorzystaniu?
30‑07‑2021 07:24:35

Baterie

Zużyte baterie możesz m.in.:

 • wyrzucić do specjalnego pojemnika, który znajdziesz m.in. w Urzędzie Miejskim w Sulechowie,
 • oddać w sklepie, który je sprzedaje - obowiązek nieodpłatnego ich przyjmowania mają placówki handlowe, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2,
 • przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).

Zużyty akumulator samochodowy możesz m.in:

 • oddać sprzedawcy detalicznemu podczas zakupu nowego,
 • oddać w punkcie serwisowym lub w zakładzie wymieniającym akumulatory,
 • przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).

 

 

 

Baterie

W sklepie znajdziesz wiele rodzajów baterii i akumulatorów, które różnią się wielkością, kształtem i składem chemicznym. Związki metali w nich zawarte, takie jak: kadm, rtęć nikiel, lit, cynk i mangan powodują, że po zużyciu baterie stają się odpadem niebezpiecznym !!!!!!!!!!!!!!!

Każda bateria i akumulator wyrzucony do pojemnika na odpady, do lasu lub na łąkę ostatecznie prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych metalami ciężkimi. Jedna guzikowa bateria srebrowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 litrów wody.

Zużyte baterie stanowią cenne źródło surowców. Recykling metali w nich zawartych powoduje oszczędność energii zużytej na wydobycie, przetwarzanie kopalin oraz wydzielenie z nich tych metali. Ponadto stosowanie recyklingu ogranicza zagrożenie dla środowiska, jakie stwarzają metale zawarte w zużytych bateriach.

Należy pamiętać, że baterii nie można wyrzucać do śmietnika razem z odpadami komunalnymi. Powinny być przechowywane w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej. Pod żadnym pozorem nie wolno ich też otwierać ani łamać, aby nie wydostały się z nich substancje toksyczne i żrące. Powinny być wyrzucane do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników. Można je znaleźć w wielu sklepach sprzedających baterie, w szkołach, na uczelniach w instytucjach publicznych.

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Hierarchia postępowania z odpadami
13‑07‑2021 14:07:08

Postępuj z odpadami zgodnie z hierarchią, tj.:

 • po pierwsze – zapobiegaj powstawaniu,
 • po drugie – ograniczaj wytwarzanie,
 • po trzecie – wykorzystuj ponownie,
 • po czwarte – segreguj, aby trafiły w pierwszej kolejności do odzysku i recyklingu, a na końcu dopiero do składowania!

 

Segregując odpady przyczynisz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz.

Przepisy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa.

Segregacja pozwala na powtórne wykorzystanie niektórych surowców oraz daje możliwość wyprodukowania z odpadów cennych produktów.

Z odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

16‑01‑2020 12:36:10
Dokumenty:
Plik jpg igrafika_20190512_01_1.jpg
16‑01‑2020 12:37:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
639KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_02.jpg
16‑01‑2020 12:37:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
344KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_03.jpg
16‑01‑2020 12:37:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_04.jpg
16‑01‑2020 12:37:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
771KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_05.jpg
16‑01‑2020 12:37:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
247KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg igrafika_20190512_06.jpg
16‑01‑2020 12:37:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
457KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Interaktywny spektakl ekologiczny dla dzieci „Zielony Kopciuszek”

31‑10‑2017 14:45:01

W dniu 26 października 2017 r. Gmina Sulechów w ramach działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska zorganizowała w Sali Widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina  przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. „Zielony Kopciuszek”, wystawione przez Teatr Kultureska
z Trzemieśni koło Krakowa.

Spektakl o tematyce ekologicznej przypomniał najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także jak o nią dbać. Utrwalił i poszerzył wiedzę na temat zasad segregacji odpadów i właściwego gospodarowania odpadami. Zwrócił uwagę na to, jak ważna jest ochrona powietrza oraz walka z niską emisją, poprzez ukazanie negatywnych skutków m.in. palenia odpadów
w domowych paleniskach.

Treści ekologiczne zaprezentowane zostały w bardzo przystępny i ciekawy sposób, a poprzez zapewnienie dzieciom aktywnego udziału w spektaklu zagwarantowały efektywną edukację ekologiczną. 

Przedstawienie obejrzało łącznie ok. 650 dzieci w wieku 6-8 lat ze wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych naszej gminy. Z uwagi na tak liczne uczestnictwo spektakl odbył się o godzinie 9.00, 10.30 oraz 12.00.

Dokumenty:
Plik jpg IMGP3114.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3123.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3124.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3125.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3127.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3133.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
7,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3139.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
7,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3151.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3159.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3170.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3177.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3181.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3182.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
5,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3190.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3191.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3316.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3347.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg IMGP3505.JPG
31‑10‑2017 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
6,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dzień bez Śmiecenia 11 maja

10‑05‑2017 09:46:40

w tym roku hasłem kampanii jest #ChceMiSie.

Dokumenty:
Plik jpg Kartka_DBŚ_2017.jpg
10‑05‑2017 09:47:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
3,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx DzieńBezŚmiecenia. Komunikat prasowy.docx
10‑05‑2017 09:47:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 10 ZASAD KULTURY SEGREGACJI
08‑11‑2016 11:43:11
przewodnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Kompostowanie
08‑11‑2016 11:41:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
372KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ABC segregacji
08‑11‑2016 11:40:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
833KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Gorzelanna
email: rgok@sulechow.pl tel.:68-385-11-59 fax: 68-385-46-86
, w dniu:  10‑05‑2016 08:05:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Gorzelanna
email: rgok@sulechow.pl tel.:68-385-11-59 fax: 68-385-46-86
, w dniu:  10‑05‑2016 08:05:18
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2022 10:50:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie