Informacja o obradach LVI Sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 16 stycznia 2018


Informacja o terminie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie

08‑01‑2018 08:02:46

Informuję, że obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 16 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przerwa.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:
1) o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026 (druk nr 517)
2) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 518)
3) w sprawie: wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Sulechów w roku 2018 oraz sposobu ustalenia tych opłat w latach następnych (druk nr 519)
4) w sprawie: zmiany uchwały nr 0007.258.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2019 zmienionej uchwałą nr 0007.297.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2016 r. i uchwałą nr 0007.361.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 czerwca 2017 r. (druk nr 520)
5) w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sulechów na lata 2018 - 2022 (druk nr 521)
6) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (druk nr 522)
7) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (druk nr 523)
8) w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów w 2018 roku (druk nr 524)
9) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2018 (druk nr 527)
10) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie na rok 2018 (druk nr 528)
11) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (druk nr 525)
12) w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów zapewnionego dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (druk nr 526)
13) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów (druk nr 530)
14) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 (druk nr 532)
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
10. Przerwa.
11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie

Barbara Suwała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  08‑01‑2018 07:51:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krystyna Połujańska
email: br@sulechow.pl tel.:68 385-11-23, 385-22-77 fax: 68 385-46-86
, w dniu:  08‑01‑2018 07:51:17
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2018 09:23:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie