Informacja o obradach II sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 18 grudnia 2018 r.


Informacja o obradach II sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 18 grudnia 2018 r.

07‑12‑2018 10:50:44

Informuję, że obrady II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie, odbędą się w dniu 18 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie protokołu Nr 3/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019-2028 (druk nr 11).
8. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok 2019 ( druk nr 12).
8.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
8.2. odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
8.3. przedstawienie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady Miejskiej i zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
8.4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawkami,
8.5. głosowanie nad autopoprawkami,
8.6. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
8.7. głosowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok (wraz z przegłosowanymi autopoprawkami).
9. Przerwa
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (druk nr 13),
10.2. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (druk nr 14),
10.3. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych przyległej nieruchomości gruntowej oraz udzielenie bonifikaty (druk nr 15),
10.4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Sulechowa (druk nr 16),
10.5. powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania komisji (druk nr 17),
10.6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania (druk nr 18),
10.7. zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania (druk nr 19)
10.8. programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (druk nr 20),
10.9. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (druk nr 21),
10.10.    warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Sulechów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat (druk nr 22),
10.11. Projekt uchwały Klubu Radnych Rady Miejskiej w Sulechowie Pro Sulechovia o zmianie uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 23),
10.12. projekt uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026 (druk nr 24),
10.13. projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 25),
10.14. cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie (druk nr 26).
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
13. Przerwa.
14. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie

Izabela Wojewoda

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  07‑12‑2018 10:50:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  07‑12‑2018 10:50:23
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2018 10:53:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie