Informacja o obradach LXIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 10 lipca 2018 r.


Informacja o obradach LXIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 10 lipca 2018 r.

05‑07‑2018 08:51:08

Informuję, że obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej na wniosek Burmistrza Sulechowa z dnia 3 lipca 2018 roku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) odbędą się w dniu 10 lipca 2018 roku (wtorek) o godz. 9.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego Sulechów.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie uchwał:
3.1. w sprawie odpłatnego nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sulechów (druk nr 602),
3.2. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów (druk nr 603),
3.3. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżeń, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli (druk nr 604)
3.4. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Sulechów instrumentem płatniczym (druk nr 605),
3.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 606),
3.6. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sulechów (druk nr 583),
3.7. w sprawie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów (druk nr 588),
3.8. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2019 rok:
a) druk nr 596 (inicjatywa obywatelska),
b) druk nr 597 (inicjatywa Przewodniczącej Rady Miejskiej),
4. Zamknięcie obrad sesji.

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie

Czesław Grzeszyński

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  05‑07‑2018 08:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  05‑07‑2018 08:50:56
Data ostatniej aktualizacji:
05‑07‑2018 08:52:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie