Informacja o obradach LXV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 21 sierpnia 2018 r.


Informacja o obradach LXV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 21 sierpnia 2018 r.

13‑08‑2018 08:51:06

Informuję, że obrady LXV sesji Rady Miejskiej w Sulechowie odbędą się w dniu 21 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego, Sulechów.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z przeprowadzonej kontroli.
7. Przerwa
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
8.1. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2018 – 2026 (druk nr 615),
8.2. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 616),
8.3. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd (druk nr 608),
8.4. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd (druk nr 610),
8.5. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sulechów (druk nr 609),
8.6. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sulechów (druk nr 613),
8.7. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok – projekt Klubu Radnych (druk nr 611),
8.8. w sprawie projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 612),
8.9. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów (druk nr 614),
8.10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (druk nr 617),

8.11. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Sulechów na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (druk nr 618)
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zapytania sołtysów i mieszkańców Gminy Sulechów.
11. Przerwa.
12. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie

Barbara Suwała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  13‑08‑2018 08:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  13‑08‑2018 08:50:56
Data ostatniej aktualizacji:
13‑08‑2018 16:49:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie