Informacja o obradach XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie w dniu 30 października 2018 r.


Komunikat z załącznikami

29‑10‑2018 13:56:16

Informuję, że obrady LXVIII sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, zwołanej na wniosek Burmistrza Sulechowa z dnia 25 października 2018 roku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994), odbędą się w dniu 30 października 2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 sala 104 I piętro Urzędu Miejskiego Sulechów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał:

3.1. o zmianie Statutu Gminy Sulechów (druk nr 649)

3.2. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadania w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów (druk nr 650)

3.3. w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” (druk nr 651)

3.4. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2018 rok (druk nr 652)

3.5. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów (druk nr 653)

3.6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr 654)

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sulechowie

Barbara Suwała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  29‑10‑2018 13:56:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Buda
email: B.Buda@sulechow.pl tel.:68-385-11-28
, w dniu:  29‑10‑2018 13:56:05
Data ostatniej aktualizacji:
29‑10‑2018 13:59:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie