Kluby radnych


ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH

§ 109. Radni mogą tworzyć kluby Radnych, określone dalej jako "kluby", według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 110. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest pisemne zdeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech Radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu rady, nie później niż w terminie 14 dni od dnia utworzenia klubu.
3. W zgłoszeniu o utworzeniu klubu podaje się:
- nazwę klubu
- listę członków
- imię i nazwisko przewodniczącego klubu
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym Przewodniczącego rady najpóźniej na najbliższej sesji Rady.
§ 111.1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 112. Przynależność Radnych do klubów jest dobrowolna. Radny może przynależeć tylko do jednego klubu.
§113.1. Kluby działają w okresie kadencji Rady.
2. Kluby ulegają rozwiązaniu:
- W przypadku zmniejszenia ich składu osobowego poniżej trzech Radnych,
- Na mocy uchwal ich członków, podejmowanych w obecności co najmniej połowy składu osobowego klubu,
- Upływu kadencji Rady.
§ 114. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 115.1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. W przypadku uchwalenia przez Kluby regulaminów, Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust.3 dotyczy także zmiany regulaminów.
§ 116.1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady przez Przewodniczącego Klubu lub wskazanych spośród członków Klubu przedstawicieli.
§ 117. Na wniosek Przewodniczących Klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić Klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do funkcjonowania, w tym obsługę biurową.

Składy osobowe Klubów Radnych Rada Miejskiej kadencja 2014-2018

12‑02‑2015 11:23:00


Klub Radnych Praworządny Sulechów:
1.Bartoszewicz Łukasz - przewodniczący
2.Kuczyński Marek - członek
3.Kaczmar Zbigniew - członek
4.Kluczyński Krzysztof - członek
5.Różycki Sebastian - członek
6.Kaczmar Stanisław - członek
Klub Radnych Niezależnych:
1. Murkowski Radosław - przewodniczący
2. Bodnar Piotr - członek
3. Wilczyński Roman - członek
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Ignacego Odważnego:
1.  Suwała Barbara - przewodnicząca
2. Ciesielski Wiesław - członek
3. Łukaszenko Agnieszka - członek
4. Musiałek Elżbieta - członek
5. Szeląg Agnieszka - członek
6. Włodek Waldemar - członek
Klub Radnych Forum:
1. Rerus Jan - przewodniczący
2. Mikulska-Jaroszkiewicz Magdalena - członek
3. Kozłowski Roman - członek
4. Grzeszyński Czesław - członek
5. Zbigniew Chyziak - członek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Składy osobowe Klubów Radnych Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

03‑02‑2014 07:15:03


Klub Radnych sympatyków PiS:
1. Leon Skrzypczak (przewodniczący klubu)
2. Tadeusz Łukasik (członek klubu)
3. Arleta Lubieniec (członek klubu)
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP:
1. Mirosław Morgowski (przewodniczący klubu)
2. Agnieszka Szeląg (członek klubu)
3. Przemysław Pokład (członek klubu)
4. Miłosz Brodzikowski (członek klubu)
5. Jan Paterka (członek klubu)
Klub Radnych Prawicy:
1. Stanisław Kaczmar (przewodniczący klubu)
2. Roman Bajor (członek klubu) (członek klubu)
3. Radosław Murkowski (członek klubu)
4. Marek Kuczyński (członek klubu)
5. Marek Retkiewicz (członek klubu)
Klub Radnych Forum:
1. Jan Zdzisław Rerus (przewodniczący klubu)
2. Czesław Stefan Grzeszyński (członek klubu)
3. Leszek Tadeusz Wierzbowski (członek klubu)
4. Aleksander Plewko (członek klubu)
5. Julian Kozłowski (członek klubu)
Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej:
1. Bogumił Grzegorzewski (przewodniczący klubu)
2. Romualda Jarecka-Cieślak (członek klubu)
3. Stanisława Niemira (członek klubu)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marian Janusz , w dniu:  13‑08‑2008 11:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Robert Bodnar
email: R.Bodnar@sulechow.pl tel.:informatyk: 68 385 11 42, fax: do urzędu: 68 385 46 86
, w dniu:  13‑08‑2008 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2017 07:55:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie